Opkopersregister bijhouden

Product informatie

  Omschrijving

  Handelaren in tweedehands goederen moeten een gewaarmerkt opkopersregister bijhouden. Zo wil de gemeente heling tegengaan. Het kopen van gestolen goederen is namelijk strafbaar. Bent u de verkopende partij? Dan moet u zich identificeren. Bent u koper? Registreer dan de gegevens van de verkoper in uw register.

  Gaat u voor de eerste keer een opkopersregister bijhouden? Meld dit dan bij de gemeente.

  Wilt u geen opkopersregister bijhouden? Vraag de gemeente dan om vrijstelling.

  Aanpak

  Als u het beroep van handelaar gaat uitoefenen, moet u dit zeker 3 dagen van tevoren melden bij de gemeente.

  U moet een opkopersregister bijhouden als u gaat handelen in tweedehands goederen als:

  • gebruikte en ongeregelde goederen
  • goud, zilver, koper, edelstenen
  • horloges en klokken
  • kunst
  • auto’s, motorfietsen, brommers en fietsen
  • foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur
  • computers, laptops, mobiele telefoons

  Om uw opkopersregister te starten, laat u de gemeente uw registratieboek waarmerken, eventueel met een stempel. U kunt ook gebruikmaken van het digitale opkopersregister.

  U registreert:

  • een uniek volgnummer voor elk ingekocht goed
  • de datum van overdracht
  • een omschrijving van het goed (eventueel ook merk, type en serienummer)
  • de koopprijs of andere voorwaarden voor overdracht
  • de naam en het adres van de verkoper
  • nummer, land van herkomst en type identiteitsbewijs van de verkoper

  Kosten

  Aan gebruik van het digitale opkopersregister zijn geen kosten verbonden.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn een besluit neemt, krijgt u automatisch de vrijstelling.

  Contact

  Meld het bij de gemeente als u een opkopersregister gaat bijhouden.

  Wilt u vrijstelling voor het bijhouden van een opkopersregister? Doe dan een aanvraag bij de gemeente. 

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.