Opkopersregister bijhouden

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u handelen in tweedehands goederen? Dan moet u een opkopersregister bijhouden of hiervoor vrijstelling vragen. Dit doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u handelt in tweedehands goederen, dan moet u een gewaarmerkt opkopersregister bijhouden (APV 2:67). Of uw spullen registreren in een Digitaal Opkopers Register (DOR). U kunt hiervoor bij de gemeente vrijstelling vragen.

  Verkoopt iemand spullen aan u om door te verkopen? Dan moet deze persoon zich identificeren. U zet vervolgens in het register welke spullen u heeft gekocht en van wie. Zo wil de gemeente heling tegengaan. Het kopen van gestolen goederen is namelijk strafbaar.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het bijhouden van een opkopersregister zijn:

  • U bent een handelaar. Gaat u nog starten als handelaar, meld dit dan minstens 3 dagen voor u begint bij de gemeente.
  • U gaat handelen in tweedehands goederen zoals:
   • gebruikte goederen
   • ongeregelde goederen, zoals restpartijen, retourgoederen of magazijnrestanten
   • goud, zilver, koper en edelstenen
   • horloges en klokken
   • kunst
   • auto’s, motorfietsen, brommers en fietsen
   • foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur
   • computers, laptops, tablets en mobiele telefoons

  Kosten

  Aan gebruik van het digitale opkopersregister zijn geen kosten verbonden.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn een besluit neemt, krijgt u automatisch de vrijstelling.

  Aanpak

  Zo houdt u een opkopersregister bij:

  • U gebruikt een gewaarmerkt registratieboek of het Digitaal Opkopers Register (DOR).
  • U registreert:
   • een uniek volgnummer voor elk ingekocht goed
   • de datum van overdracht
   • een omschrijving van het goed (eventueel ook merk, type en serienummer)
   • de koopprijs of andere voorwaarden voor overdracht
   • de naam en het adres van de verkoper
   • nummer, land van herkomst en type identiteitsbewijs van de verkoper

  Zo start u met uw eerste opkopersregister of vraagt u vrijstelling aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   • welke goederen u wilt verkopen
   • vanaf wanneer u de goederen wilt verkopen
   • als u vrijstelling aanvraagt: waarom u vrijstelling wilt

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag om vrijstelling. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank.

  Over uw melding neemt de gemeente geen besluit. In dat geval kunt u dus ook geen bezwaar maken of in beroep gaan.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.