Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving, omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom stimuleert de gemeente Steenbergen het gebruik van elektrische auto’s.

  Een oplaadpunt in de openbare ruimte aanvragen

  Het is voor inwoners en bedrijven in Steenbergen, die geen parkeerplaats op eigen terrein hebben, mogelijk om een openbare laadpaal voor elektrische voertuigen aan te vragen.

  Wilt u weten hoe u een openbare laadpaal voor elektrisch vervoer kunt aanvragen? Kijk dan onder het tabblad ‘aanpak’.

  Een oplaadpunt op eigen terrein

  Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan is dat mogelijk zonder vergunning.

  De gemeente financiert deze particuliere oplaadpalen echter niet en verstrekt hiervoor geen subsidie. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen.

  Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

  Oplaadpunten in de gemeente Steenbergen

  De locaties van oplaadpunten in de gemeente Steenbergen vindt u op https://openbaarladen.nl/steenbergen

   

  Aanpak

  Een aanvraag voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte doet u niet direct bij de gemeente, maar bij aanbieders van oplaadpalen, die de beleidsregels van de gemeente Steenbergen hebben aanvaard.

  De eerste marktpartij in de gemeente Steenbergen waarbij u een aanvraag om een openbare oplaadpaal via de website www.openbaarladen.nl/steenbergen  in kunt dienen, is Allego.

  Zij beoordelen uw aanvraag en controleren aan de hand van de beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Steenbergen of u in aanmerking komt voor een laadpaal. Bovendien geeft Allego advies over de meest geschikte locatie binnen 300 meter van uw woning/bedrijf.

  Voor meer informatie hierover kunt u de beleidsregels onder ‘wetgeving’ raadplegen.

  Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

  Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is veelal 18 weken of langer. Daarin is zes weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn van een verkeersbesluit. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.

   

  Kosten

  De aanvrager, maar ook de gemeente betalen niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een openbare oplaadpaal, die door een inwoner of bedrijf is aangevraagd.

  De aanbieder van oplaadpalen plaatst en exploiteert de oplaadpaal voor eigen rekening en risico. De e-rijder hoeft alleen te betalen voor het laden.

   

  Contact

  Dien uw aanvraag in voor een openbaar laadpunt bij Allego via https://openbaarladen.nl/steenbergen

  Meenemen

  Zo vraagt u een openbaar oplaadpunt aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit, waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen, wordt gepubliceerd via overheid.nl In de bekendmaking van dit verkeersbesluit staat de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift (en beroepschrift) tegen dit besluit vermeld

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.