Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  In de Gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst door onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge. U laadt bij deze openbare laadpalen altijd 100% uit wind opgewekte stroom van Nederlandse windmolens van Vattenfall.

  Het kan gebeuren dat er nog geen laadpaal bij u in de buurt is. Vraag uw laadpaal dan hier aan. Die laadpaal kost u niets, u betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto.

  Kijk op de website van Vattenfall InCharge voor meer informatie over het opladen van uw elektrische auto in de openbare ruimte.

  Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving, omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom stimuleert de gemeente Steenbergen het gebruik van elektrische auto’s.

  Voorwaarden

  Een aanvraag voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte doet u niet direct bij de gemeente, maar bij aanbieders van oplaadpalen.

  In de Gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst door onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge. Kijk op de website van Vattenfall InCharge voor meer informatie over het opladen van uw elektrische auto in de openbare ruimte.

  Aanvragen openbare laadpaal

  Het kan gebeuren dat er nog geen laadpaal bij u in de buurt is. Vraag uw laadpaal aan via de website van Vattenfall InCharge. Die laadpaal kost u niets, u betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto.

  Aanvragen laadpas

  Om de openbare laadpalen te gebruiken heeft u een laadpas nodig. De laadpas kunt u aanvragen bij verschillende partijen, de gemeente verstrekt deze passen niet.

  Snel laadpalen in de buurt vinden

  Er zijn allerlei apps waarmee u een laadpaal in de buurt vindt. Onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge biedt de gratis InCharge app aan waar alle openbare laadpalen in staan.

  Ook ziet u of een laadpaal vrij is en kunt u er direct naartoe rijden met de ingebouwde navigatiefunctie. U downloadt de app via de website van Vattenfall InCharge.

  Kosten

  De aanvrager, maar ook de gemeente betalen niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een openbare oplaadpaal, die door een inwoner of bedrijf is aangevraagd.

  De aanbieder van oplaadpalen plaatst en exploiteert de oplaadpaal voor eigen rekening en risico. De e-rijder hoeft alleen te betalen voor het laden.

  Contact

  Dien uw aanvraag voor een openbaar laadpunt bij Vattenfall. Vraag uw laadpaal aan

  Aanpak

  U vraagt uw openbaar laadpunt aan bij Vattenfall. 

  Bezwaar en beroep

  Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit, waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen, wordt gepubliceerd via overheid.nl In de bekendmaking van dit verkeersbesluit staat de mogelijkheid van het insturen van een bezwaarschrift (en beroepschrift) tegen dit besluit vermeld. 

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.