Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  In de Gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst door onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge. U laadt bij deze openbare laadpalen altijd 100% uit wind opgewekte stroom van Nederlandse windmolens van Vattenfall.

  Het kan gebeuren dat er nog geen laadpaal bij u in de buurt is. Vraag uw laadpaal dan hier aan. Die laadpaal kost u niets, u betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto.

  Kijk op de website van Vattenfall InCharge voor meer informatie over het opladen van uw elektrische auto in de openbare ruimte.

  Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving, omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom stimuleert de gemeente Steenbergen het gebruik van elektrische auto’s.

  Aanpak

  Een aanvraag voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte doet u niet direct bij de gemeente, maar bij aanbieders van oplaadpalen, die de beleidsregels van de gemeente Steenbergen hebben aanvaard.

  In de Gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst door onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge. Kijk op de website van Vattenfall InCharge voor meer informatie over het opladen van uw elektrische auto in de openbare ruimte.

  Aanvragen openbare laadpaal

  Het kan gebeuren dat er nog geen laadpaal bij u in de buurt is. Vraag uw laadpaal aan via de website van Vattenfall InCharge. Die laadpaal kost u niets, u betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto.

  Aanvragen laadpas

  Om de openbare laadpalen te gebruiken heeft u een laadpas nodig. De laadpas van Vattenfall InCharge is gratis en werkt op alle publieke laadpalen in Nederland. U vraagt de laadpas aan via de website van Vattenfall InCharge.

  Snel laadpalen in de buurt vinden

  Er zijn allerlei apps waarmee u een laadpaal in de buurt vindt. Onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge biedt de gratis InCharge app aan waar alle openbare laadpalen in staan.

  Ook ziet u of een laadpaal vrij is en kunt u er direct naartoe rijden met de ingebouwde navigatiefunctie. U downloadt de app via de website van Vattenfall InCharge.

  Kosten

  De aanvrager, maar ook de gemeente betalen niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een openbare oplaadpaal, die door een inwoner of bedrijf is aangevraagd.

  De aanbieder van oplaadpalen plaatst en exploiteert de oplaadpaal voor eigen rekening en risico. De e-rijder hoeft alleen te betalen voor het laden.

   

  Contact

  Dien uw aanvraag voor een openbaar laadpunt bij Vattenfall. Vraag je laadpaal hier aan.

  Meenemen

  U vraagt uw openbaar laadpunt aan bij Vattenfal

  Bezwaar en beroep

  Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit, waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen, wordt gepubliceerd via overheid.nl In de bekendmaking van dit verkeersbesluit staat de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift (en beroepschrift) tegen dit besluit vermeld

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.