Parkeren in een blauwe zone

Product informatie

  Omschrijving

  In en rondom het centrum bestaat er vaak een hoge parkeerdruk. De gemeente heeft daarom een aantal plaatsen aangewezen als blauwe zone. Alleen kort parkeren is toegestaan. Hoe lang u hier precies mag parkeren vindt u terug op de bebording. Wilt u toch langer parkeren? Dien dan een verzoek tot ontheffing in. Een ontheffing kan, onder specifieke voorwaarden, aan u worden verleend.

  Aanpak

  U vraagt de ontheffing aan voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen, zoals een auto.

  Kosten

  De kosten bedragen in 2018 € 41,80

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om een parkeerontheffing blauwe zone aan te vragen, geeft u door:

  • het geldige kenteken van het voertuig
  • waarom u de ontheffing nodig heeft
  • waar u wilt parkeren
  • wanneer en hoe laat u daar wilt parkeren

  Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben we een kopie van uw kentekenbewijs nodig.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie