Parkeren in een blauwe zone

Product informatie

  Inleiding

  In een blauwe zone mag u alleen kort parkeren. Wilt u toch langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  In en rondom het centrum bestaat er vaak een hoge parkeerdruk. De gemeente heeft daarom een aantal plaatsen aangewezen als blauwe zone. Alleen kort parkeren is toegestaan. Hoe lang u hier precies mag parkeren vindt u terug op de bebording. Wilt u toch langer parkeren? Dien dan een verzoek tot ontheffing in. Een ontheffing kan, onder specifieke voorwaarden, aan u worden verleend.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U vraagt de ontheffing aan voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen, zoals een auto.

  Kosten

  De kosten bedragen in 2021 € 43,70

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een parkeerontheffing blauwe zone aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U geeft door:
   • het geldige kenteken van het voertuig
   • waarom u de ontheffing nodig heeft
   • waar u wilt parkeren
   • wanneer u daar wilt parkeren
   • hoe laat u daar wilt parkeren

  Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben we een kopie van uw kentekenbewijs nodig.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie