Parkeren in een blauwe zone

Product informatie

  Inleiding

  In een blauwe zone mag u alleen kort parkeren. Wilt u toch langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  In en rondom het centrum bestaat er vaak een hoge parkeerdruk. De gemeente heeft daarom een aantal plaatsen aangewezen als blauwe zone. Alleen kort parkeren is toegestaan. Hoe lang u hier precies mag parkeren vindt u terug op de bebording. Wilt u toch langer parkeren? Dien dan een verzoek tot ontheffing in. Een ontheffing kan, onder specifieke voorwaarden, aan u worden verleend.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U vraagt de ontheffing aan voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen, zoals een auto.

  Kosten

  De kosten bedragen in 2019 € 42,80

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een parkeerontheffing blauwe zone aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U geeft door:
   • het geldige kenteken van het voertuig
   • waarom u de ontheffing nodig heeft
   • waar u wilt parkeren
   • wanneer u daar wilt parkeren
   • hoe laat u daar wilt parkeren

  Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben we een kopie van uw kentekenbewijs nodig.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie