Rioolaansluiting aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

  Omschrijving

  De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool.

  De gemeente:

  • onderhoudt het riool en legt het aan.
  • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool.

  De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

  Aanpak

  Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

  Kosten

  U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

  Contact

  U kunt het formulier voor het verzoek om een rioolaansluiting zelf downloaden.

  Meenemen

  Zo vraagt u een rioolaansluiting aan:

  • Neem contact op de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • uw contactgegevens
   • de plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
   • een tekening van de leidingen
   • de reden van de aansluiting

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie