Schip afmeren

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een ontheffing nodig voor het afmeren van een schip. Een ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Daar heeft u een ontheffing voor nodig.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het afmeren van een schip zijn onder andere:

  • Er is geen overlast voor omwonenden.
  • Er is geen gevaar voor het milieu.
  • De plek is geschikt voor het aanleggen van uw boot.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing voor het afmeren van een schip aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welk soort schip het is
   • hoe groot het schip is
   • waar u het schip precies wilt afmeren
   • waarom u het schip wilt afmeren
   • wanneer u het schip wilt afmeren
   • hoe laat u het schip wilt afmeren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.