Schip afmeren

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een ontheffing nodig voor het afmeren van een schip. Een ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Daar heeft u een ontheffing voor nodig.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het afmeren van een schip zijn onder andere:

  • Er is geen overlast voor omwonenden.
  • Er is geen gevaar voor het milieu.
  • De plek is geschikt om uw boot aan te leggen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing voor het afmeren van een schip aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welk soort schip het is
   • hoe groot het schip is
   • waar u het schip precies wilt afmeren
   • waarom u het schip wilt afmeren
   • wanneer u het schip wilt afmeren
   • hoe laat u het schip wilt afmeren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie