Spandoek ophangen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een spandoek langs of over de weg ophangen? Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de regels. Voor een spandoek met reclame vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Een spandoek mag geen gevaar voor het verkeer opleveren of overlast bezorgen. Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de voorwaarden. Dat is bijvoorbeeld een spandoek met uw mening erop of om iemand te feliciteren.

  Is het spandoek onderdeel van een demonstratie? Geef dat van tevoren door aan de gemeente.

  Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  Wetgeving

  Aanpak

  De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met een persoonlijke boodschap zijn:

  • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
  • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
  • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
  • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
  • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.

  Kosten

  U betaalt € 104,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2021).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een spandoek met reclame:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.
  • U geeft onder andere door:
   • Waarom u een reclamespandoek wilt ophangen.
   • Wanneer u het spandoek wilt ophangen.
   • Hoe groot het spandoek is.
   • Eventueel: foto’s of tekeningen van het spandoek.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie