Standplaatsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een kraam of wagen langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor kraampjes aan het water of op eigen grond.

  Als u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

  U kunt alleen een vergunning krijgen als er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
  • de omvang en het doel van de activiteit
  • de plaats en het tijdstip van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het omgevingsplan
  • het straatbeeld

  Kosten

  De kosten bedragen in 2024;

  • per dag € 55,95
  • week of minder (maar meer dan 1 dag) € 83,95
  • per maand of minder (maar meer dan 1 week) € 111,90
  • per jaar of minder (maar meer dan 1 maand) € 223,85
  • per 3 jaar of minder (maar meer dan 1 jaar) € 335,75

  Voor aanvragen van niet-commerciële aard van stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk worden geen kosten in rekening gebracht.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
   • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
   • hoeveel ruimte u nodig heeft

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie