Standplaatsvergunning aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

  Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt, evenementen of snuffelmarkt wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

  U kunt alleen een vergunning krijgen als er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit
  • de omvang van de activiteit
  • het doel van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

  Kosten

  De kosten bedragen in 2019;

  • per dag € 48,00
  • week of minder (maar meer dan 1 dag) € 73,00
  • per maand of minder (maar meer dan 1 week) € 97,00
  • per jaar of minder (maar meer dan 1 maand) € 194,00
  • per 3 jaar of minder (maar meer dan 1 jaar) € 290,00

  Voor aanvragen van niet-commerciële aard van stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk worden geen kosten in rekening gebracht.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Meenemen

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Om een standplaatsvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • wat u er wilt doen
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • waarom u het wilt doen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.