Standplaatsvergunning aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

  Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt, evenementen of snuffelmarkt wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

  U kunt alleen een vergunning krijgen als er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit
  • de omvang van de activiteit
  • het doel van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

  Kosten

  De kosten bedragen in 2019;

  • per dag € 48,00
  • week of minder (maar meer dan 1 dag) € 73,00
  • per maand of minder (maar meer dan 1 week) € 97,00
  • per jaar of minder (maar meer dan 1 maand) € 194,00
  • per 3 jaar of minder (maar meer dan 1 jaar) € 290,00

  Voor aanvragen van niet-commerciële aard van stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk worden geen kosten in rekening gebracht.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Meenemen

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Om een standplaatsvergunning aan te vragen, geeft u door:

  • wat u er wilt doen
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • waarom u het wilt doen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.