Studietoeslag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u een student met een beperking en kunt u niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een individuele studietoeslag aan bij de ISD en/of Vraagwijzer.

  Omschrijving

  Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien kunt u een studietoeslag krijgen. Kijk op Rijksoverheid.nl hoe hoog de studietoeslag is.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van een studietoeslag zijn:

  • U bent minimaal 15 jaar oud.
  • U heeft een beperking.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
  • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.

  Termijn

  De ISD neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Aanpak

  Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

  • U neemt contact op met de ISD en/of Vraagwijzer.
  • U geeft onder andere door:
   • uw leeftijd
   • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
   • wat voor beperking u heeft
   • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
   • hoe groot uw vermogen is
   • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De ISD/Vraagwijzer vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maken gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente (ISD/Vraagwijzer) zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.