Textielinzameling

Product informatie

  Inleiding

  Oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Daarom worden ze apart ingezameld. Breng uw oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

  Omschrijving

  Er staan textielcontainers in de wijken en op de milieustraat waar u het textiel kunt inleveren. Ook is er een huis aan huis inzameling.

  Gebruikte kleding, textiel en schoenen kunt u inleveren in de kledingcontainers. Deze materialen haalt de Kringloper op voor hergebruik. U kunt textiel ook gratis inleveren op de milieustraat of aanbieden bij de huis aan huis inzameling door liefdadige instellingen. De spullen moeten goed verpakt zijn.

  Scheidingstips

  Bekijk een handig overzicht wat wel/niet in de textielcontener mag op afvalscheidingswijzer.nl

  Vergunning inzamelen huis aan huis

  Voor het inzamelen van kleding huis aan huis heeft u een vergunning nodig.

  Het beleid is erop gericht om per jaar 4 instellingen aan te wijzen die een huis- aan huis kleding inzameling mogen houden. Verzoeken voor het inzamelen van gedragen kleding voor het komende jaar worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar de doelstellingen van de kledinginzamelaars en daar waar mogelijk variatie hierin aan te brengen. Aanvragen moeten tussen 1 september en 30 oktober worden gedaan.

  Let op

  Uw persoonlijke afvalkalender vindt u in de app 'AfvalWijzer'. Ook krijgt u meldingen van (afwijkende) inzameldagen.

  Contact

  Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente.

  Aanpak

  Goede doelen instellingen kunnen tussen 1 september en 30 oktober een verzoek indienen om een textielinzameling te mogen houden in het daaropvolgende jaar.

  Dit verzoek doet u door middel van een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.