Veel of zeldzame dieren houden

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u veel dieren houden? Bijvoorbeeld in een kinderboerderij of dierenasiel? Dan meldt u dit bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u meer dan 5 zoogdieren of meer dan 25 vogels wilt houden, dan meldt u dit eerst bij de gemeente. Het gaat hier om het houden van dieren voor educatieve en recreatieve doelen. Zoals een kinderboerderij, hertenpark of manege. Maar ook als het gaat om het fokken en het opvangen van huisdieren. Zoals een dierenasiel of hondenfokkerij.

  Houdt u op uw terrein meerdere wilde of zeldzame dieren, dan heeft u ook een dierentuinvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Kosten

  U betaalt € 100,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2024).

  Termijn

  U doet een melding minimaal 4 weken voordat u dieren op uw terrein gaat houden.

  Aanpak

  Zo doet u een melding voor het houden van veel dieren:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u een melding moet doen.
  • Login:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • informatie over wat u gaat doen
   • informatie over het terrein waar u de dieren gaat houden
   • informatie over de dierverblijven

  Mogelijk zijn er ook nog andere toestemmingen of vergunningen nodig voor het houden van dieren.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.