Veel of zeldzame dieren houden

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u veel of zeldzame dieren houden? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. U Vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u zeldzame dieren wilt houden. Bijvoorbeeld apen, bepaalde reptielen of zeldzame vogels. Vaak zijn dit ook beschermde diersoorten. Daarom is dit verboden.

  Of misschien wilt u heel veel huisdieren houden, zoals katten en honden. Dit kan overlast veroorzaken en andere mensen en dieren kunnen er ziek van worden. Ook het houden van veel huisdieren is daarom verboden.

  Als u toch zeldzame of veel dieren wilt houden, heeft u een ontheffing van de gemeente nodig. Opvangcentra voor dieren, dierenasielen, dierenpensions en dierentuinen hebben een ontheffing.

  Kosten

  De kosten in 2019 zijn:

  voor een aanvraag € 97,00 en een digitale aanvraag € 87,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan voor het houden van veel of zeldzame dieren:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welke diersoorten u wilt houden
   • hoeveel dieren u wilt houden
   • waar u de dieren onderbrengt
   • welke beveiligingsmaatregelen u heeft genomen
   • waarom u de ontheffing nodig heeft
   • tekeningen of foto’s van de dierverblijven
   • tekeningen of foto’s van de beveiligingsmaatregelen
  • U betaalt de ontheffing bij de aanvraag.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie