Verkoopdemonstratie houden in horecagelegenheid

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een verkoopdemonstratie in uw horecagelegenheid houden? Vraag hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is u als houder van een horecabedrijf verboden dat u toelaat dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt (bijvoorbeeld via demonstratie). Hiervan zijn openbare verkopingen en veilingen uitgezonderd.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een vergunning aan voor een verkoopdemonstratie:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • waarom u de demonstratie wilt geven
   • wat u wilt demonstreren
   • waar u de demonstratie wilt geven
   • hoeveel ruimte u nodig heeft
   • wanneer en hoe laat u de demonstratie wilt doen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie