Verkoopdemonstratie houden in horecagelegenheid

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een verkoopdemonstratie in uw horecagelegenheid houden? Vraag hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is u als houder van een horecabedrijf verboden dat u toelaat dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt (bijvoorbeeld via demonstratie). Hiervan zijn openbare verkopingen en veilingen uitgezonderd.

  Wetgeving

  Kosten

  U betaalt € 100,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2024).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning aan voor een verkoopdemonstratie:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • waarom u de demonstratie wilt geven
   • wat u wilt demonstreren
   • waar u de demonstratie wilt geven
   • hoeveel ruimte u nodig heeft
   • wanneer en hoe laat u de demonstratie wilt doen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.