Voertuig op straat verkopen

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een ontheffing nodig als u een voertuig wilt parkeren om het te verkopen. Vraag een ontheffing aan bij de gemeente. 

  Omschrijving

  U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. U moet daarvoor eerst een ontheffing aanvragen. Het is belangrijk dat de weg veilig blijft. 

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een voertuig op straat te verkopen, zijn: 

  • Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, wordt de weg niet onveilig. 
  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig. 
  • U heeft een ontheffing aangevraagd bij de gemeente. 

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing aan: 

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door: 
   • waar u het voertuig wilt parkeren 
   • wanneer u het voertuig daar wilt verkopen 
   • hoe laat u het voertuig daar wilt verkopen 
   • wat u precies gaat doen (soort activiteiten) 
   • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft 

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.