Voertuig parkeren in autovrije zone

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in een autovrije zone? Vraag bij de gemeente om een ontheffing.

  Omschrijving

  Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto’s en andere voertuigen. Wilt u hier laden, lossen of (ver)bouwen in zo’n gebied? Vraag dan een ontheffing van het verbod aan.

  Aanpak

  De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar u het voertuig wilt parkeren
   • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
   • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
   • waarom u daar moet parkeren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie