Voertuig parkeren in autovrije zone

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in een autovrije zone? Vraag bij de gemeente om een ontheffing.

  Omschrijving

  Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto’s en andere voertuigen. Wilt u hier laden, lossen of (ver)bouwen in zo’n gebied? Vraag dan een ontheffing van het verbod aan.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.

  Kosten

  Een ontheffing aanvragen is gratis.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt een ontheffing aan via melddesk.

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar u het voertuig wilt parkeren
   • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
   • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
   • waarom u daar moet parkeren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie