Voorlopige voorziening aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

  Omschrijving

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Keurt de gemeente uw bezwaar niet goed? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. U wilt hiermee voorkomen dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

  Aanpak

  De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

  • U heeft een spoedeisend en rechtstreeks belang bij het tijdelijk uitstellen van het besluit of de beslissing op uw bezwaar.
  • U kunt pas een voorlopige voorziening aanvragen nadat u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend.

  Kosten

  Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

  Termijn

  Uw verzoek om een voorlopige voorziening moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum die vermeld staat op het gemeentelijke besluit. Gaat het om een besluit waar u bezwaar tegen heeft ingediend? Dan gaan de 6 weken in vanaf de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar.

  Meenemen

  Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

  • Stuur een brief naar de rechtbank met daarin:
   • uw naam en adres
   • de datum en omschrijving van het besluit of de beslissing op bezwaar
   • de reden van het verzoek
   • uw handtekening
  • Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn. Zoals het besluit of de beslissing op uw bezwaar.