Vragen over jeugd en gezin

Product informatie

  Inleiding

  Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar Vraagwijzer, team Jeugd. Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Of over problemen thuis. Misschien spijbelt uw kind vaak. Of is er veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn.

  Bij Vraagwijzer/team Jeugd krijgt u uitleg, advies of hulp. Vaak willen mensen in uw omgeving ook helpen. Denk aan familieleden, vrienden en buren.

  U kunt uw hulpvraag ook melden bij de Vraagwijzer. Team Jeugd gaat dan met u in gesprek en kijkt wat er mogelijk is. Een professional gaat breed met u kijken wat er nodig is aan hulp binnen uw gezin. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een jeugdprofessional, jongerenwerker of jeugdverpleegkundige.

  Als dit niet voldoende is kan er een verwijzing plaatsvinden naar bijvoorbeeld GGZ of een andere vorm van jeugdzorg.

  Aanpak

  Zo doet u een hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met Vraagwijzer, team Jeugd. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand die u met de hulpvraag kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
  • De professional maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliëntondersteuning.
  • De gemeente bespreekt de volgende zaken met u:
   • Wat kunt u nog zelf?
   • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
   • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Samen maakt u het gezinsplan mocht u toch hulp van een zorgaanbieder nodig hebben dan kan er een verwijzing plaatsvinden.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de werkwijze of beslissing van team Jeugd? In eerste instantie is de professional uw eerste aanspreekpunt en daarmee de persoon met wie u dit het beste kunt bespreken. Doet u dit liever niet dan kunt u contact opnemen met de coördinator Vraagwijzer Sociaal Domein, Antoinette Harteveld via 0167-541131 of via antoinette@cjgsteenbergen.nl.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.