Vuur stoken in de openlucht

Product informatie

  Omschrijving

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om planten en wilde dieren te beschermen. U mag meestal wel rookwaren en kaarsen gebruiken, tenzij de gemeente een rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden is alleen toegestaan als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

  Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Bij de gemeente Steenbergen kunt u alleen een ontheffing aanvragen voor een evenement. Zoals de jaarlijkse kerstboomverbranding en verbranden van de pop na afloop van Carnaval.

  De ontheffing is NIET bedoeld voor het opstoken van snoeihout. U mag alleen hout verbranden dat ziek is. U moet dit kunnen aantonen met een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst. In de verklaring moet staan dat het zieke hout ter plekke moet worden verbrand. Deze verklaring moet worden toegevoegd aan uw aanvraag om een stookontheffing.

  Aanpak

  Aan de ontheffing zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van:

  • plaats,
  • omvang,
  • aard, en
  • doel.

  Kosten

  De kosten in 2019 voor het aanvragen van een ontheffing zijn: € 97,00.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u dat precies wilt doen
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
  • zo ja, welke schade u verwacht 

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie