Vuur stoken in de openlucht

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

  Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen ontheffing nodig heeft. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing:

  • kaarsen en fakkels branden
  • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
  • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

  Bij de gemeente Steenbergen kunt u alleen een ontheffing aanvragen voor een evenement. Zoals de jaarlijkse kerstboomverbranding en verbranden van de pop na afloop van Carnaval.

  De ontheffing is NIET bedoeld voor het opstoken van snoeihout. U mag alleen hout verbranden dat ziek is. U moet dit kunnen aantonen met een verklaring van de plantenziektekundige Dienst. In de verklaring moet staan dat het zieke hout ter plekke moet worden verbrand. Deze verklaring moet worden toegevoegd aan uw aanvraag om een stookontheffing.

  Kosten

  U betaalt € 100,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2024).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht:

  • Ga naar het Omgevingsloket.  
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
  • Log in: 
   • voor uzelf: met DigiD 
   • voor een bedrijf: met eHerkenning 
  • U geeft door:
   • waarom u vuur wilt stoken
   • waar u vuur wilt stoken
   • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
   • hoe groot het vuur zal zijn
   • of er risico is op schade door het vuur en zo ja, wat voor schade

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.