Vuur stoken in de openlucht

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. U mag wel rookwaren en kaarsen gebruiken als de gemeente geen rookverbod heeft ingesteld. Vuur voor bakken en braden (barbecueën) mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving.

  Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente geeft u regels waar u zich aan moet houden, zodat het vuur veilig is voor de omgeving.

  Bij de gemeente Steenbergen kunt u alleen een ontheffing aanvragen voor een evenement. Zoals de jaarlijkse kerstboomverbranding en verbranden van de pop na afloop van Carnaval.

  De ontheffing is NIET bedoeld voor het opstoken van snoeihout. U mag alleen hout verbranden dat ziek is. U moet dit kunnen aantonen met een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst. In de verklaring moet staan dat het zieke hout ter plekke moet worden verbrand. Deze verklaring moet worden toegevoegd aan uw aanvraag om een stookontheffing.

  Aanpak

  Aan de ontheffing zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van:

  • plaats,
  • omvang,
  • aard, en
  • doel.

  Kosten

  U betaalt € 104,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2021).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waarom u vuur wilt stoken
   • waar u vuur wilt stoken
   • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
   • hoe groot het vuur zal zijn
   • of u verwacht door het vuur schade toe te brengen aan mensen, wilde dieren of planten (in natuurgebieden)
   • zo ja, welke schade u verwacht

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie