Woonwagenstandplaats huren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een woonwagenstandplaats huren? Dan schrijft u zich in bij de gemeente. Wilt u een woonwagen plaatsen? Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Voor het neerzetten van een woonwagen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het aantal standplaatsen is beperkt. Hou rekening met een wachtlijst.

  Kosten

  Inschrijving op de wachtlijst kost € 17,50 per jaar.

  Contact

  Als u een woonwagenstandplaats wilt huren, kunt u zich inschrijven bij de gemeente.

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning voor het plaatsen van een woonwagen aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:

   - voor uzelf: met DigiD

   - voor een bedrijf: met eHerkenning 

  Zo huurt u een woonwagenstandplaats: 

  • Schrijf u in bij de gemeente door middel van het op te vragen inschrijfformulier
  • Toon aan (door middel van een uittreksel BRP) dat u een woonwagenbewoner bent of daarvan afstamt
  • Betaal de jaarlijkse inschrijfkosten van € 17,50

  Adressen

  Klantenbalie Gemeentehuis Woonwagen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  0167-543499

  14 0167

  woonwagen@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.