Woonwagenstandplaats huren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een standplaats huren? Dan schrijft u zich in bij de gemeente. Wilt u een woonwagen plaatsen? Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Voor het neerzetten van een woonwagen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het aantal standplaatsen is beperkt. Hou rekening met een wachtlijst.

  Kosten

  Inschrijving op de wachtlijst kost € 17,50 per jaar.

  Let op

  Het aantal standplaatsen is beperkt. Houd rekening mee van een wachttijd

  Contact

  Als u een woonwagenstandplaats wilt huren, kunt u zich inschrijven bij de gemeente.

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning voor het plaatsen van een woonwagen aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:

   - voor uzelf: met DigiD

   - voor een bedrijf: met eHerkenning 

  Zo huurt u een woonwagenstandplaats: 

  • Schrijf u in bij de gemeente door middel van het op te vragen inschrijfformulier. Dit kunt u per e-mail aanvragen via woonwagen@gemeente-steenbergen.nl.
  • Toon aan (door middel van een uittreksel BRP) dat u een woonwagenbewoner bent of daarvan afstamt
  • U moet eerste- of tweedegraads bloedverwantschap aantonen met een huidige bewoner van de locatie waar u een woonwagenstandplaats wilt huren. Uitleg over bloedverwantschap is te vinden op rijksoverheid.nl.
  • Betaal de jaarlijkse inschrijfkosten van € 17,50

  Adressen

  Klantenbalie Gemeentehuis Woonwagen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  0167-543499

  14 0167

  woonwagen@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.