Aangifte doen van overlijden

Product informatie

  Inleiding

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

  Online aangifte doen van overlijden

  Omschrijving

  Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt, dient een akte te worden opgemaakt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

  Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet u doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte doen. Dit omdat bij de aangifte van overlijden in de meeste gevallen tevens het verlof tot begraving of crematie wordt afgegeven. U kunt aangifte doen, wanneer u uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden. In de BRP (Basis Registratie Personen) wordt het overlijden verwerkt van iemand die als ingezetene staat ingeschreven.

  De aangifte van overlijden gebeurt in de praktijk meestal door de begrafenisondernemer. Na het opmaken van de overlijdensakte, wordt tevens het verlof tot begraven of crematie afgegeven.

  Voorwaarden

  U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

  Kosten

  Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,30 (2022) / € 15,70 (2023). Een meertalig modelformulier kost € 14,30 (2022) / € 15,70 (2023).

  (tarieven 2022/2023)

  Aanpak

  Zo doet u aangifte van overlijden:

  • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
  • U heeft de volgende gegevens nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
   • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
   • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
   • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
   • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester
   • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

  Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

  Woonde de overleden persoon in een andere gemeente of een ander land? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente of dit land. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl