Asbest verwijderen

Product informatie

  Inleiding

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Wat is asbest?

  Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest.

  Wat mag ik als particulier wel en niet zelf verwijderen?

  Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

  • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden (waarin de vezels stevig in een dragermateriaal vastzitten) plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
  • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
  • losliggend object (bijvoorbeeld een bloembak)

  De 3 bovenstaande asbesthoudende toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een particulier bouwwerk. Het is dus niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

  Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Op www.ascert.nl zijn bedrijven te vinden die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moeten worden, dan moet er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl

  Bekijk bij 'meer informatie' de meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in en rond huis (aanklikbaar).

  NT (Nieuwe Technologie) golfplaten

  Ook al is de NT golfplaat een asbestvrij product, toch moet het dubbel ingepakt worden in doorzichtig plastic met een dikte van 0,2 mm.

  De afvalverwerker stelt deze eis omdat het vaak niet duidelijk is of er wel of geen asbesthoudend materiaal in de golfplaten zit.

  U hoeft geen geleideformulier zoals bij het asbesthoudend materiaal bij te sluiten.

  Aanpak

  Stappenplan zelf asbest verwijderen

  Als u een asbestverdachte toepassing heeft die u zelf mag verwijderen, dan moet u de volgende stappen volgen:

  Voorafgaand aan de asbestverwijdering

  • Dien ten minste 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de asbestverwijdering een sloopmelding in bij gemeente via www.omgevingsloket.nl. Wij bieden ook de mogelijkheid aan om een melding te doen bij de centrale balie (op afspraak). Daar liggen formulieren uitgeprint klaar.
  • Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd
  • Vermeld de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding
  • Voeg foto’s toe van de toepassing en locatie waar het asbest zich bevindt
  • U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van uw sloopmelding een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen. Of als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie heeft ontvangen
  • Mocht tijdens het indienen van de sloopmelding nog niet duidelijk zijn wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden, laat het dan ten minste 2 werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering weten aan de gemeente. Dit kan via info@gemeente-steenbergen.nl of via het telefoonnummer 140167.

  Tijdens de asbestverwijdering

  • Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte zodat deze niet scheurt (bij voorkeur een dikte van 0,2mm, vuilniszakken zijn niet dik genoeg)
  • De verpakking direct sluiten en als u het asbest niet direct afvoert, moet dit worden opgeslagen in een afgesloten ruimte
  • Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken)

  Om eventuele blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden, adviseren we om bij de werkzaamheden met de volgende punten rekening te houden:

  • Zorg, voordat u begint, dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt. Zo kunt u het asbest direct inpakken
  • Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie
  • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje
  • Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden
  • De inhoud van een eventuele dakgoot kan samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd worden. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken. Daarna moet de doek als asbestverdacht afval afgevoerd worden
  • Het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoonmaken. Daarna moet de doek als asbestverdacht afval afgevoerd worden
  • Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek afnemen. Daarna moet de doek als asbestverdacht afval afgevoerd worden;
  • De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje moeten als asbestverdacht afval afgevoerd te worden
  • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, moeten makkelijk draagbaar te zijn. Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden

  Na de asbestverwijdering

  • De verpakkingen voorzien van asbestaanduidingen (stickers of lint). Stickers zijn kosteloos te verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis. Deze worden aan u gegeven bij het inleveren van de asbestmelding.
  • Het asbestafval binnen 2 weken afvoeren naar de milieustraat aan de Van Andelstraat in Steenbergen. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen. Let op! Vanaf 12 november heeft u uw afvalpas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.

  Kosten

  Het doen van de sloopmelding is gratis. U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

   

  Let op

  Disclaimer

  Bovenstaande informatie geeft een zo volledig mogelijk beeld van de meest voorkomende asbesttoepassingen en hoe u kan en mag handelen; de informatie is niet volledig voor alle asbesttoepassingen. Bezit u bijvoorbeeld een asbestverdachte toepassing die u wilt (laten) verwijderen maar die op deze pagina niet wordt genoemd, of is u iets anders niet duidelijk, neem dan contact op met 140167 of 013-2060100.

  Termijn

  Een 'kleine' sloopmelding wordt meteen afgegeven, bij een 'reguliere' sloopmelding laten wij u binnen vier weken weten of u heeft voldaan aan de voorwaarden om asbest te mogen verwijderen en hoe u de asbest moet verwijderen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.