Asbest verwijderen

Product informatie

  Inleiding

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. U doet de melding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. (reguliere sloopmelding)

  In de volgende geval kunt u een 'kleine' sloopmelding komen afhalen op het gemeentehuis:

  U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest van woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  In overige gevallen neemt u contact op met de gemeente.

  NT (Nieuwe Technologie) golfplaten

  Ook al is de NT golfplaat een asbestvrij product, toch dient deze dubbel ingepakt te worden in doorzichtig plastic met een dikte van 0,2 mm.

  De afvalverwerker stelt deze eis omdat het vaak niet duidelijk is of er wel of geen asbesthoudend materiaal in golfplaten zit.

  U hoeft echter geen geleideformulier zoals bij het asbesthoudend materiaal bij te sluiten.

  Kosten

  Het doen van de sloopmelding is gratis. U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

   

  Let op

  Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen. 

  Termijn

  Een 'kleine' sloopmelding wordt meteen afgegeven, bij een 'reguliere' sloopmelding laten u binnen vier weken weten of u heeft voldaan aan de voorwaarden om asbest te mogen verwijderen en hoe u de asbest moet verwijderen. 

  Meenemen

  Gaat het om een 'kleine' sloopmelding (minder dan 35 m2)  en particulier dan:

  • Vult u in het gemeentehuis een formulier in. Daarna krijgt u een toestemming om het asbest bij de milieustraat aan te bieden. Daarnaast ontvangt u voorwaarden hoe om te gaan met de sloop en het inpakken van de asbest.

  Gaat het om een 'reguliere' sloopmelding (meer dan 35 m2) en/of bedrijfsmatig dan heeft u nodig:

  • DigiD om het formulier digitaal in te dienen via het Omgevingsloket;
  • Recent asbestinventarisatierapport (niet ouder dan 2 jaar).

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.