Asbest verwijderen

Product informatie

  Omschrijving

  Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. (reguliere sloopmelding)

  In de volgende geval kunt u een 'kleine' sloopmelding komen afhalen op het gemeentehuis:

  U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  In overige gevallen neemt u contact op met de gemeente.

   

  Kosten

  08:36:04Het doen van de sloopmelding is gratis. U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.  

  Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

   

  Termijn

  'kleine' sloopmelding wordt meteen afgegeven, bij een 'reguliere' sloopmelding laten u binnen vier weken weten of u heeft voldaan aan de voorwaarden om asbest te mogen verwijderen en hoe u de asbest moet verwijderen. 

  Meenemen

  Gaat het om een 'kleine' sloopmelding (minder dan 35 m2)  en particulier dan:

  • Vult u in het gemeentehuis een formulier in. Daarna krijgt u het formulier mee om het asbest bij de milieustraat aan te bieden. Daarnaast ontvangt u voorwaarden hoe om te gaan met de sloop en het inpakken van de asbest.

  Gaat het om een 'reguliere' sloopmelding (meer dan 35 m2) en/of bedrijfsmatig dan heeft u nodig:

  • DigiD om het formulier digitaal in te dienen via het Omgevingsloket;
  • Recent asbestinventarisatierapport (niet ouder dan 2 jaar).

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.