Asbest verwijderen

Product informatie

  Inleiding

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

  Heeft u vragen over asbest? Bel of app de Asbesttelefoon

  Omschrijving

  Wat is asbest?

  Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest.

  Vragen over asbest? Bel de Asbesttelefoon

  Wanneer mag ik als particulier zelf asbest verwijderen? Hoe doe ik dat veilig? En hoe staat het met mijn ingediende sloopmelding? Speciaal voor ondernemers, inwoners en gemeenteambtenaren heeft de OMWB nu de Asbesttelefoon. Hét loket voor alle asbestvragen.

  Lees meer over de Asbesttelefoon. Bekijk altijd de FAQ-pagina van de OMWB over asbest voor het bellen, de meeste antwoorden staan hier al tussen.

  Wat mag ik als particulier wel en niet zelf verwijderen?

  Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

  • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden (waarin de vezels stevig in een dragermateriaal vastzitten) plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
  • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
  • losliggend object (bijvoorbeeld een bloembak)

  De 3 bovenstaande asbesthoudende toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een particulier bouwwerk. Dus niet aan een bouwwerk van een beroep of bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

  Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Op www.ascert.nl zijn bedrijven te vinden die dit werk mogen uitvoeren. Als de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd , dan moet het asbestinventarisatiebedrijf voorafgaand een inventarisatierapport opstellen. Ook deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl

  Bekijk bij 'meer informatie' de meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in en rond huis (aanklikbaar).

  NT (Nieuwe Technologie) golfplaten

  Ook al is de NT golfplaat een asbestvrij product, toch moet het dubbel ingepakt worden in doorzichtig plastic met een dikte van 0,2 mm.

  De afvalverwerker stelt deze eis omdat het vaak niet duidelijk is of er wel of geen asbesthoudend materiaal in de golfplaten zit.

  U hoeft geen geleideformulier zoals bij het asbesthoudend materiaal bij te sluiten.

  Voorwaarden

  Stappenplan zelf asbest verwijderen

  Als u een asbestverdachte toepassing heeft die u zelf mag verwijderen, dan moet u de volgende stappen volgen:

  Voorafgaand aan de asbestverwijdering

  • Dien ten minste 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de asbestverwijdering een sloopmelding in bij gemeente via www.omgevingsloket.nl. Wij bieden ook de mogelijkheid aan om een melding te doen bij de centrale balie (op afspraak). Daar liggen formulieren uitgeprint klaar
  • Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd
  • Vermeld de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding
  • Voeg foto’s toe van de toepassing en locatie waar het asbest zich bevindt
  • U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van uw sloopmelding een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen. Of als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie heeft ontvangen
  • Mocht tijdens het indienen van de sloopmelding nog niet duidelijk zijn wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden, stel dan ten minste 2 werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering de gemeente in kennis. Dit kan via het e-mailadres asbest@omwb.nl of via het telefoonnummer 013-2060100

  Tijdens de asbestverwijdering

  • Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte zodat deze niet scheurt (bij voorkeur een dikte van 0,2mm, vuilniszakken zijn niet dik genoeg)
  • De verpakking direct sluiten. Als u het asbest niet direct afvoert, moet dit worden opgeslagen in een afgesloten ruimte
  • Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner worden gemaakt door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken)

  Om eventuele blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden, adviseren we om bij de werkzaamheden met de volgende punten rekening te houden:

  • Zorg, voordat u begint, dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt. Zo kunt u het asbest direct inpakken
  • Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie
  • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje
  • Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden
  • De inhoud van een eventuele dakgoot kan samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd worden. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken. Daarna moet de doek als asbestverdacht afval afgevoerd worden
  • Het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoonmaken. Daarna moet de doek als asbestverdacht afval afgevoerd worden
  • Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek afnemen. Daarna moet de doek als asbestverdacht afval afgevoerd worden
  • De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje moeten als asbestverdacht afval afgevoerd worden
  • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, moeten makkelijk draagbaar te zijn. Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden

  Na de asbestverwijdering

  • De verpakkingen voorzien van asbest aanduidingen (stickers). Stickers zijn kosteloos te verkrijgen Op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, of bij de milieustraat, Van Andelstraat, 4651 TA Steenbergen.
  • Het asbestafval binnen 2 weken afvoeren naar de milieustraat aan de Van Andelstraat in Steenbergen. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen.

  Let op! U heeft uw afvalpas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat

  Kosten

  Het doen van de sloopmelding is gratis. U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

   

  Let op

  Disclaimer

  Bovenstaande informatie geeft een zo volledig mogelijk beeld van de meest voorkomende asbesttoepassingen en hoe u kan en mag handelen; de informatie is niet volledig voor alle asbesttoepassingen. Bezit u bijvoorbeeld een asbestverdachte toepassing die u wilt (laten) verwijderen maar die op deze pagina niet wordt genoemd, of is u iets anders niet duidelijk, neem dan contact op met asbest@omwb.nl of via het telefoonnummer 013-2060100.

  De wettelijke regels over het verwijderen van asbest vindt u op https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/ en op https://wetten.overheid.nl/zoeken.

  Termijn

  U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van uw sloopmelding een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen of als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie heeft ontvangen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.