Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Product informatie

  Inleiding

  Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

  Let op! Vanaf het belastingjaar 2015 krijgt u alleen nog een specificatie toegezonden. Dus geen nieuwe acceptgirokaart. Dit betekent dat u zelf opdracht dient te geven voor betaling.

  Contact

  Het aanvragen dient u schriftelijk of via mail/website te doen.

  Meenemen

  U heeft onder andere nodig:

  • een loonstrookje,
  • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening,
  • het aanvraagformulier.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie