U bent hier: Home » producten » betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Omschrijving

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Let op! Vanaf het belastingjaar 2015 krijgt u alleen nog een specificatie toegezonden. Dus geen nieuwe acceptgirokaart. Dit betekent dat u zelf opdracht dient te geven voor betaling.

Contact

Een betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente overlegt met u om een goede regeling te treffen.

Het aanvragen dient u schriftelijk of via mail/website te doen.

Meenemen

U heeft onder andere nodig:

  • een loonstrookje,
  • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening,
  • het aanvraagformulier.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

tel: 14 0167

fax: (0031) 0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl

Meer informatie

Informatie

Overige productinformatie

Levensgebeurtenissen