Kwijtschelding belastingen en heffingen

Product informatie

  Inleiding

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

  Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

  U vraagt kwijtschelding aan door een daarvoor bestemd formulier in te vullen. Ook geeft u de gemeente gegevens. Zoals bijvoorbeeld kopieën van uw inkomen. Daarna bepalen we of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. We berekenen hoeveel u kunt betalen. Dat noemen we uw betalingscapaciteit. Ook kijken we naar uw vermogen.

  Hoe berekenen we wat u kunt betalen?

  Uw betalingscapaciteit is het verschil tussen het netto-inkomen van u (en uw partner) en een aantal vaste lasten (zoals uw huur of hypotheek). Dat noemen we uw netto besteedbaar inkomen. Dit inkomen vergelijken we met een vastgesteld bedrag. Dit zogenoemde ‘normbedrag’ is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  Is uw betalingscapaciteit lager dan het normbedrag? Dan komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding.

  Wanneer krijgt u geen kwijtschelding?

  In sommige gevallen krijgt u geen kwijtschelding. Of u krijgt alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dat is het geval als:  

  • uw betalingscapaciteit hoger is dan het normbedrag;
  • u vermogen heeft. U heeft vermogen als:
  • u een eigen woning heeft en de WOZ-waarde is hoger dan uw hypotheekschuld;
  • u een auto heeft die € 3.350,- of meer waard is (dagwaarde). Kunt u aantonen dat u of uw gezinsleden de auto niet kunnen missen? Dan rekenen wij deze niet als vermogen;
  • u op al uw bankrekeningen samen een bedrag heeft staan dat hoger is dan:
   • uw maandinkomen
   • plus uw nettohuur
   • plus de netto van uw zorgverzekering
  • u ons foute, onvoldoende of helemaal geen informatie heeft gegeven.

  Waterschapsbelastingen

  De waterschapsbelastingen worden door het waterschap Brabantse Delta opgelegd. Het is mogelijk om het kwijtscheldingsbesluit van de gemeente Steenbergen te uploaden via het contactformulier van de BWB.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

  • Neem binnen 6 weken contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • het aanvraagformulier
   • uw meest recente loonstrook of een ander bewijs van inkomen
   • uw laatste bankafschrift
   • uw huurcontract of de koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • Print het formulier of vraag of er een formulier toegestuurd kan worden.
  • Vul het formulier helemaal in.
  • Onderteken het formulier.
  • Stuur het formulier plus de gevraagde gegevens per post op naar de gemeente:
   • Gemeente Steenbergen

    t.a.v. Kwijtschelding

    Postbus 6

    4650 AA STEENBERGEN

  Zorg ervoor dat u voldoende postzegels plakt

  • Of geef het formulier af aan de receptie in het gemeentehuis.

  U kunt hulp krijgen bij het invullen

  Vindt u het moeilijk om het formulier in te vullen? Dan helpen wij u graag verder, maak hiervoor wel eerst een afspraak. Neem wel alle gevraagde gegevens mee.

  Wat doet u als u geen kwijtschelding krijgt? 

  Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u:

  Hoe vraagt u kwijtschelding aan voor waterschapsbelastingen?

  Wilt u kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelastingen? Dat moet bij het waterschap Brabantse Delta. Kijk voor meer informatie op www.bwbrabant.nl

  Heeft u kwijtschelding gekregen van uw gemeente?

  Dan kunt u sneller kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting. Stuurt u ons een kopie van de kwijtschelding van de gemeente naar kws@bwbrabant.nl. U vult in dat uw gemeente u kwijtschelding heeft verleend en voegt deze beschikking bij de e-mail.

  Bezwaar en beroep

  U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

  Dit heet een administratief beroep. U stuurt uw administratief beroepschrift naar:

  College van burgemeester en wethouders gemeente Steenbergen

  T.a.v. taakveld kwijtschelding

  Postbus 6

  4650 AA STEENBERGEN

  Dit zet u in ieder geval in uw  administratief beroepschrift:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum waarop u het administratief beroepschrift schrijft
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • de datum van het besluit
  • het zk-nummer (deze vindt u linksboven in het besluit)
  • de reden van uw administratief beroep

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over kwijtschelding, een betalingsregeling of automatische incasso? Belt u dan met 14 0167

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.