U bent hier: Home » producten » kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Omschrijving

De waterschapsbelastingen worden door het waterschap Brabantse Delta opgelegd.

Het is mogelijk om het kwijtscheldingsbesluit van de gemeente Steenbergen te uploaden via het contactformulier van de BWB.

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Contact

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan.

Meenemen

Om kwijtschelding van een belasting of heffing aan te vragen, heeft u nodig:

  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

De gegevens die de gemeente nodig heeft, staan in het aanvraagformulier 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen". U vult dit formulier helemaal in. Ook ondertekent u het formulier. Stuur het daarna met de gevraagde gegevens op naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Steenbergen (Postbus 6, 4650 AA Steenbergen). U kunt de aanvraag ook afgeven aan de klantenbalie in het gemeentehuis

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

tel: 14 0167

fax: (0031) 0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl

Overige productinformatie

Levensgebeurtenissen