Kwijtschelding belastingen en heffingen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

  Hulp bij invullen formulier

  Heeft u moeite met het invullen van het formulier, dan kunt u geholpen worden door een medewerkster van Publiekszaken. Het is wel belangrijk dat u alle noodzakelijke stukken meeneemt (Welke dit zijn kunt u vinden op het formulier)

  Waterschapsbelastingen

  De waterschapsbelastingen worden door het waterschap Brabantse Delta opgelegd. Het is mogelijk om het kwijtscheldingsbesluit van de gemeente Steenbergen te uploaden via het contactformulier van de BWB.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan.

  Meenemen

  Om kwijtschelding van een belasting of heffing aan te vragen, heeft u nodig:

  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

  De gegevens die de gemeente nodig heeft, staan in het aanvraagformulier 'Verzoek om kwijtschelding van belastingen". U vult dit formulier helemaal in. Ook ondertekent u het formulier. Stuur het daarna met de gevraagde gegevens op naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Steenbergen (Postbus 6, 4650 AA Steenbergen). U kunt de aanvraag ook afgeven aan de klantenbalie in het gemeentehuis

  Bezwaar en beroep

  U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.