Kwijtschelding belastingen en heffingen

Product informatie

  Inleiding

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

  Hulp bij invullen formulier

  Heeft u moeite met het invullen van het formulier, dan kunt u geholpen worden door een medewerkster van Publiekszaken. Het is wel belangrijk dat u alle noodzakelijke stukken meeneemt (Welke dit zijn kunt u vinden op het formulier)

  Waterschapsbelastingen

  De waterschapsbelastingen worden door het waterschap Brabantse Delta opgelegd. Het is mogelijk om het kwijtscheldingsbesluit van de gemeente Steenbergen te uploaden via het contactformulier van de BWB.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

  • Neem binnen 6 weken contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • het aanvraagformulier
   • uw meest recente loonstrook of een ander bewijs van inkomen
   • uw laatste bankafschrift
   • uw huurcontract of de koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

  De gegevens die de gemeente nodig heeft, staan in het aanvraagformulier 'Verzoek om kwijtschelding van belastingen". U vult dit formulier helemaal in. Ook ondertekent u het formulier. Stuur het daarna met de gevraagde gegevens op naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Steenbergen (Postbus 6, 4650 AA Steenbergen). U kunt de aanvraag ook afgeven aan de klantenbalie in het gemeentehuis

  Bezwaar en beroep

  U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.