Kwijtschelding belastingen en heffingen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

  Hulp bij invullen formulier

  Heeft u moeite met het invullen van het formulier, dan kunt u geholpen worden door een medewerkster van Publiekszaken. Het is wel belangrijk dat u alle noodzakelijke stukken meeneemt (Welke dit zijn kunt u vinden op het formulier)

  Waterschapsbelastingen

  De waterschapsbelastingen worden door het waterschap Brabantse Delta opgelegd. Het is mogelijk om het kwijtscheldingsbesluit van de gemeente Steenbergen te uploaden via het contactformulier van de BWB.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan.

  Meenemen

  Om kwijtschelding van een belasting of heffing aan te vragen, heeft u nodig:

  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

  De gegevens die de gemeente nodig heeft, staan in het aanvraagformulier 'Kwijtschelding gemeentelijke belastingen". U vult dit formulier helemaal in. Ook ondertekent u het formulier. Stuur het daarna met de gevraagde gegevens op naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Steenbergen (Postbus 6, 4650 AA Steenbergen). U kunt de aanvraag ook afgeven aan de klantenbalie in het gemeentehuis

  Bezwaar en beroep

  U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl