Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

  Omschrijving

  Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

  U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit .
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

  Kosten

  De kosten in 2018 zijn:

  • Bij digitale verstrekking bedragen de kosten € 6,40.
  • Bij verstrekking aan de balie bedragen de kosten € 7,00.
  • Bij verstrekking per post bedragen de kosten €10,00.

  Termijn

  Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste periode van geldigheid. De organisatie die het bewijs nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

  Contact

  U kunt het gewaarmerkte afschrift GBA persoonlijk afhalen (met een geldig identiteitsbewijs) aan de klantenbalie in het gemeentehuis. U kunt het uittreksel ook direct via internet aanvragen door het formulier 'Bewijs van Nederlanderschap aanvragen' in te vullen.

  Voor het aanvragen van een uittreksel uit de GBA via deze website moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode en moet u ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van Steenbergen.

  Meer informatie over digitaal aanvragen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een bewijs van de Nederlandse nationaliteit aan:

  • U gaat naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.