Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

  Omschrijving

  Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

  U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

  Kosten

  De kosten in 2021 zijn:

  • Bij digitale verstrekking bedragen de kosten € 6,50.
  • Bij verstrekking aan de balie bedragen de kosten € 7,00.
  • Bij verstrekking per post bedragen de kosten €10,00.

  Termijn

  Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste periode van geldigheid. De organisatie die het bewijs nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

  Contact

  U kunt het gewaarmerkte afschrift BRP persoonlijk afhalen (met een geldig identiteitsbewijs) aan de klantenbalie in het gemeentehuis. U kunt het uittreksel ook direct via internet aanvragen door het formulier 'Bewijs van Nederlanderschap aanvragen' in te vullen.

  Voor het aanvragen van een uittreksel uit de BRP via deze website moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode en moet u ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van Steenbergen.

  Meer informatie over digitaal aanvragen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een bewijs van de Nederlandse nationaliteit aan:

  • U gaat naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.