Compensatie aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Dit heet nadeelcompensatie. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele compensatie.

  Omschrijving

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie zijn onder andere:

  • U dient de aanvraag in binnen 5 jaar nadat het besluit is bekend gemaakt.
  • U bent eigenaar (geen huurder) van het pand of de grond.
  • U heeft de schade niet kunnen voorzien toen u het pand of de grond kocht.

  Kosten

  U betaalt € 500 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als u recht heeft op een tegemoetkoming, dan krijgt u het bedrag terug. Als u geen recht heeft op een tegemoetkoming, dan krijgt u dit bedrag niet terug.  (tarief 2024)

  Let op

  Heeft u in 2023 een aanvraag ingediend? Dan gelden voor u andere regels.

  Termijn

  Een aanvraagprocedure voor nadeelcompensatie duurt maximaal 1 jaar. Kan iemand nog in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente waarvoor u nadeelcompensatie wilt? Dan gaat de termijn van maximaal 1 jaar pas in als de beroepstermijn voorbij is.

  Aanpak

  U vult de aanvraagformulier volledig in en stuurt dit naar de gemeente.

  Voordat de aanvraag wordt behandelt betaalt u €500,- aan de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.