Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

  Omschrijving

  Geldigheid Europese gpk

  Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is (maximaal) vijf jaar geldig. De GGD arts kan adviseren om de kaart af te geven voor een kortere periode. Dit is afhankelijk van uw beperking en de prognose.

  Drie varianten

  Van de Europese gehandicaptenparkeerkaart zijn drie varianten:

  Variant 1

  Bestuurderskaart: U bent beperkt en bestuurt zelf een voertuig. Bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta. Op deze kaart staat de letter B. De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon. U kunt de kaart voor elk voertuig gebruiken.

  Variant 2

  Passagierskaart: U bent beperkt maar rijdt niet zelf in een voertuig. Op deze kaart staat de letter P. De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon. Als u niet meerijdt, mag deze kaart dus niet gebruikt worden.

  Variant 3

  Instellingenkaart: Voor het vervoer van bewoners met een beperking van een instelling. Op deze kaart staat de letter I. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

  Hoe maak ik gebruik van de gpk

  U ontvangt bij toekenning van een gpk een boekje met verduidelijking hoe, wanneer en waar u de gpk kunt gebruiken in 31 landen.

  Aanpak

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en/of passagier moet u voldoen aan de volgende voorwaarden.

  Bestuurder

  U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen (bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta), en:

  • u hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf:

  • u zit permanent in een rolstoel, óf

  • u hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

  • er moet sprake zijn van uitzonderlijke medische omstandigheden die het parkeren direct bij de bestemming noodzakelijk maken.

  • Een aanvrager mag minimaal 6 maanden niet in staat zijn om meer dan 100 meter zelfstandig te kunnen lopen.

  Passagier

  U bent als passagier continu afhankelijk van hulp van de bestuurder bij het lopen buitenshuis én

  • u hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf:

  • u zit permanent in een rolstoel, óf:

  • u hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

  • er moet sprake zijn van uitzonderlijke medische omstandigheden die het parkeren direct bij de bestemming noodzakelijk maken.

  • Een aanvrager mag minimaal 6 maanden niet in staat zijn om meer dan 100 meter zelfstandig te kunnen lopen.

  Onderzoek

  Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de Europese gehandicaptenparkeerkaart is meestal een medisch onderzoek nodig. Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD.

  De GGD-arts brengt advies uit aan de afdeling Wmo. Op basis daarvan beoordeelt de afdeling Wmo of u de kaart krijgt.

  De afdeling Wmo stelt u schriftelijk op de hoogte van het besluit op uw aanvraag. Indien het een afwijzend besluit betreft wordt eerst telefonisch contact met u opgenomen om het besluit toe te lichten.

   

  Kosten

  Tarief 2021:

  • Kosten voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag gpk zijn € 74,60. U bent de kosten ook verschuldigd als uw aanvraag wordt afgewezen.
  • Bij verlenging van een gpk of een duplicaat van de gpk (bij vermissing of diefstal) zijn de kosten € 43,55.
  • Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden bovengenoemde tarieven verhoogd met € 132,54
  • Bij het niet op het juiste tijdstip verschijnen voor de medische keuring wordt een extra bedrag in rekening gebracht van € 13,25

  Betalen

  U krijgt een factuur thuis gestuurd voor de verschuldigde kosten.

  Termijn

  De gemeente neemt, normaal gesproken, binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u tijdig schriftelijk bericht hiervan onder vermelding van de reden.

  Contact

  Denkt u in aanmerking te komen voor een gpk dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij Vraagwijzer.

  Meenemen

  Bijvoegen bij de aanvraag gpk voor een bestuurder

  • Twee identieke pasfoto’s

  • Een kopie van een geldig rijbewijs.

  • Als u een Canta of brommobiel hebt: een kopie van het verzekeringsbewijs.

  Bijvoegen bij de aanvraag gpk voor een passagier

  • Twee identieke pasfoto’s.

  • Als u een Canta of brommobiel hebt: een kopie van het verzekeringsbewijs.

   

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met de beschikking op uw aanvraag dan kunt u bezwaar indienen. De bezwaarclausule staat onderaan de beschikking vermeld.

  Adressen

  Vraagwijzer Steenbergen

  Fabrieksdijk 6

  4651 BR Steenbergen

  0167-54 11 31

  info@vraagwijzersteenbergen.nl

  Openingstijden balie Vraagwijzer CJG: maandag t/m donderdagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur en donderdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.