Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt 3 verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:

  1. Bestuurderskaart: U bent beperkt en bestuurt zelf een voertuig. Bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta. Op deze kaart staat de letter B. De kaart hoort niet bij een kenteken, maar bij u als persoon. U kunt de kaart voor elk voertuig gebruiken.
  2. Passagierskaart: U bent beperkt maar rijdt niet zelf in een voertuig. Op deze kaart staat de letter P. De kaart hoort niet bij een kenteken, maar bij u als persoon. Als u niet meerijdt, mogen anderen deze kaart dus niet gebruiken.
  3. Instellingenkaart: Deze kaart is bestemd voor het vervoer van bewoners met een beperking van een instelling. Op deze kaart staat de letter I. Met deze kaart hoeft u niet voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

  Hoe gebruik ik de gehandicaptenparkeerkaart?

  U ontvangt een boekje over de gehandicaptenparkeerkaart. Daarin staat hoe, wanneer en waar u de kaart kunt gebruiken in 31 landen.

  Voorwaarden

  Voor een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en/of passagier moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  1             Bestuurderskaart

  U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen (bijvoorbeeld een auto, brommobiel of Canta). Daarnaast geldt een van deze situaties voor u:

  • U heeft een beperking die langer dan 6 maanden duurt. We noemen dat een ‘chronische ’. Door uw beperking kunt u niet meer dan 100 meter lopen zonder pauze. Het maakt niet uit of u zelfstandig loopt of met loophulpmiddelen (zoals een stok of een rollator).
  • U zit altijd in een rolstoel.

  2             Passagierskaart

  U bent als passagier de hele tijd afhankelijk van hulp van de bestuurder als u buiten loopt. Daarnaast geldt een van deze situaties voor u:

  • U heeft een beperking die langer dan 6 maanden duurt. We noemen dat een ‘chronische ’. Door uw beperking kunt u niet meer dan 100 meter lopen zonder pauze. Het maakt niet uit of u zelfstandig loopt of met loophulpmiddelen (zoals een stok of een rollator).
  • U zit altijd in een rolstoel.
  • U kunt aantonen dat u een andere ernstige beperking heeft waarvoor u een gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft.

  Medisch onderzoek

  Wilt u in aanmerking komen voor de Europese gehandicaptenparkeerkaart? Dan is meestal een medisch onderzoek nodig. Dat gaat volgens 4 stappen:

  1. Het medisch adviesbureau maakt met u een afspraak .
  2. De arts brengt advies uit aan team Wmo.
  3. Team Wmo bepaalt of u de kaart krijgt.
  4. Team Wmo stuurt u een brief met het besluit. Krijgt u de gehandicaptenparkeerkaart niet? Dan bellen zij u eerst.

  Kosten

  U betaalt kosten om uw aanvraag in behandeling te nemen. We noemen dat ‘leges’.

  Tarief 2024:

  • Kosten voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag gpk zijn € 82,60. U bent de kosten ook verschuldigd als uw aanvraag wordt afgewezen.
  • Bij verlenging van een gpk of een duplicaat van de gpk (bij vermissing of diefstal) zijn de kosten € 48,20.
  • Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden bovengenoemde tarieven verhoogd met € 212,70
  • Bij het niet op het juiste tijdstip verschijnen voor de medische keuring wordt een extra bedrag in rekening gebracht van € 14,65

  Betalen

  U krijgt een factuur thuis gestuurd voor de verschuldigde kosten.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  Denkt u in aanmerking te komen voor een gpk dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij Vraagwijzer.

  Aanpak

  Wat stuurt u mee als u een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvraagt?

  • een pasfoto
  • een kopie van een geldig rijbewijs.
  • als u een Canta of brommobiel heeft: een kopie van het verzekeringsbewijs.

  Wat stuurt u mee als u een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvraagt?

  • een pasfoto
  • als u een Canta of brommobiel heeft: een kopie van het verzekeringsbewijs.

  Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen bij  team WMO.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  U stuurt uw bezwaar naar:

  College van burgemeester en wethouders gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA STEENBERGEN

  Dit zet u ieder geval in uw bezwaarschrift:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • het besluit waartegen u in bezwaar gaat
  • de datum van het besluit
  • de reden van uw bezwaar.

  Adressen

  Vraagwijzer

  Fabrieksdijk 6

  4651 BR Steenbergen

  Fabrieksdijk 6

  4651 BR Steenbergen

  0167-541131

  intake@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.