Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u in het bezit bent van een invalidenparkeerkaart, type B (bestuurder) of type B/P (bestuurder/passagier), kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats staat op kenteken geregistreerd en geldt dus alleen voor uw voertuig. Koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft.

  Aanpak

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, type B (bestuurder) of type B/P (bestuurder/passagier);
  • u heeft geen gelegenheid om op eigen terrein te parkeren en;
  • uw aanvraag bevat een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart, een kopie van het kenteken en een situatietekening (schets van de gewenste plaats).

  Kosten

  In 2021 zijn de kosten: € 6,50.

  Bij wijziging van het onderbord met kenteken wordt € 25,00 voor een nieuw onderbord in rekening gebracht.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie