Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Voor een gehandicaptenparkeerplaats heeft u een gehandicaptenparkeerkaart nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente. Wij zoeken dan naar een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij uw huis.

  De gehandicaptenparkeerplaats staat op kenteken geregistreerd. Deze geldt dus alleen voor uw voertuig. Koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft.

  Voorwaarden

  U krijgt een gehandicaptenparkeerplaats als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart:
   • type B (bestuurder)
   • type B/P (bestuurder/passagier) of
   • type P (passagier).
  • U kunt niet op uw eigen terrein parkeren.

  Kosten

  In 2024 betaalt u voor een gehandicaptenparkeerplaats € 7,20.

  Krijgt u een nieuwe auto en passen wij het onderbord met kenteken aan? Dan betaalt u daarvoor € 25,00.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Bij uw aanvraag stuurt u mee:

  • een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart
  • een kopie van het kenteken
  • een situatietekening (schets van de gewenste plaats van de parkeerplaats).

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  U stuurt uw bezwaar naar:

  Dit zet u ieder geval in uw bezwaarschrift:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • het besluit waartegen u in bezwaar gaat
  • de datum van het besluit
  • de reden van uw bezwaar.

   

   

   

   

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.