Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u in het bezit bent van een invalidenparkeerkaart, type B (bestuurder) of type B/P (bestuurder/passagier), kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats staat op kenteken geregistreerd en geldt dus alleen voor uw voertuig. Koopt u een andere auto? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft.

  Aanpak

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, type B (bestuurder) of type B/P (bestuurder/passagier);
  • u heeft geen gelegenheid om op eigen terrein te parkeren en;
  • uw aanvraag bevat een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart, een kopie van het kenteken en een situatietekening (schets van de gewenste plaats).

  Kosten

  In 2019 zijn de kosten: € 6,40.

  Bij wijziging van het onderbord met kenteken wordt € 25,00 voor een nieuw onderbord in rekening gebracht.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie