Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

  Omschrijving

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De toezichthouder leefomgeving controleert dit.

  De toezichthouder leefomgeving controleert:

  • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
  • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

  Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de toezichthouder leefomgeving het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

  Voorwaarden

  U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

  Aanpak

  Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen, of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Wilt u melden dat u start met bouwen of verbouwen? Doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Wilt u melden dat u klaar bent met bouwen of verbouwen? Doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • Geef de datum van de werkzaamheden door.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Product informatie

   Inleiding

   Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

   Omschrijving

   Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente.

   De inspecteur controleert:

   • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
   • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
   • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
   • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

   Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken

   Voor nieuwbouw van bouwwerken die onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vallen, gelden andere regels. Een kwaliteitsborger controleert dan of u zich aan de regels en afspraken houdt.

   Voorwaarden

   U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

   Aanpak

   Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

   • Neem contact op met de gemeente.
   • Starten melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
   • Einde melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.
   • U meldt de startdatum of einddatum van de werkzaamheden.

   Gegevensverwerking

   Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

   De belangrijkste regels zijn:

   • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
   • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
   • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
   • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
   • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
   • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
   • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
    • welke gegevens de gemeente over u heeft
    • waarvoor deze gegevens nodig zijn
    • wat er met uw gegevens gebeurt
   • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.