Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

  Omschrijving

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:

  • verplaatsen op hetzelfde terrein
  • afvoeren naar een andere plek
  • op een later tijdstip terugstorten

  Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
  • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

  Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

  Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

  Meenemen

  Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

  • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit
  • U geeft in ieder geval door:

           o uw naam en adres

           o waar u de grond wilt afgraven

           o hoeveel grond u wilt afgraven

           o hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren

           o wat voor soort grond u wilt afgraven

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.