Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

  Omschrijving

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:

  • verplaatsen op hetzelfde terrein
  • afvoeren naar een andere plek
  • op een later tijdstip terugstorten

  Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
  • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

  Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

  Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

  Aanpak

  Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

  • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit.
  • U geeft in ieder geval door:
   • uw naam en adres
   • waar u de grond wilt afgraven
   • hoeveel grond u wilt afgraven
   • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
   • wat voor soort grond u wilt afgraven

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.