Herbegraven of alsnog cremeren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen.

  Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen.

  Begraafplaatsen in de gemeente Steenbergen:

  De Heen   

  • RK begraafplaats aan de Zeelandweg-Oost.    

  Dinteloord   

  • Algemene begraafplaatsen aan de Steenbergseweg en aan het Zuideinde. 
  • RK begraafplaats aan de Oostgroeneweg.    

  Kruisland   

  • RK begraafplaats bij de kerk van de RK Parochie St. Georgius aan de Langeweg.   
  • NH begraafplaats bij de NH kerk aan de Markt.     

  Nieuw-Vossemeer   

  • RK begraafplaats bij de RK kerk aan de Achterstraat.    
  • Begraafplaats naast de Protestantse Kerk aan de Voorstraat.    

   Steenbergen   

  • NH begraafplaats bij de NH kerk aan de Grote Kerkstraat.    
  • RK begraafplaats aan de Nassaulaan.    
  • RK begraafplaats bij de RK kerk aan de Corneliusstraat.   
  • Algemene begraafplaats aan de Krommeweg.    

  Mortuaria

  • Kapelaan Kockstraat 50, Steenbergen.
  • Bij Algemene begraafplaats aan de Steenbergseweg, Dinteloord.   
  • Zij-ingang van de H.J. De Doopkerk, Achterstraat 13, Nieuw-Vossemeer   

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

  Kosten

  Er zijn in de gemeente Steenbergen géén kosten verbonden aan het verlenen vaneen vergunning tot opgraving en herbegraving van een overledene.

  Wel zijn er kosten verschuldigd voor de uitvoering van de opgraving en herbestemming (herbegraving/crematie) van de overledene.

  Deze kosten zijn afhankelijk van de plaats (begraafplaats) waar de overledene ligt begraven en de plaats (begraafplaats/crematorium) waar overledene een definitieve bestemming krijgt.

  In onze gemeente (Algemene Begraafplaats, Dinteloord /Steenbergen)) zijn de kosten (tarief 2024) als volgt:

  • Voor het opgraven van een overledene € 1000,00
  • Voor het na opgraven weer begraven in een particulier of algemeen graf € 1474,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen.

  Zo vraagt u zelf de vergunning aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.