Herbegraven of alsnog cremeren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen.

  Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen.

  Begraafplaatsen in de gemeente Steenbergen:

  De Heen   

  • RK begraafplaats aan de Zeelandweg-Oost.    

  Dinteloord   

  • Algemene begraafplaatsen aan de Steenbergseweg en aan het Zuideinde. 
  • RK begraafplaats aan de Oostgroeneweg.    

  Kruisland   

  • RK begraafplaats bij de kerk van de RK Parochie St. Georgius aan de Langeweg.   
  • NH begraafplaats bij de NH kerk aan de Markt.     

  Nieuw-Vossemeer   

  • RK begraafplaats bij de RK kerk aan de Achterstraat.    
  • Begraafplaats naast de Protestantse Kerk aan de Voorstraat.    

   Steenbergen   

  • NH begraafplaats bij de NH kerk aan de Grote Kerkstraat.    
  • RK begraafplaats aan de Nassaulaan.    
  • RK begraafplaats bij de RK kerk aan de Corneliusstraat.   
  • Algemene begraafplaats aan de Krommeweg.    

  Mortuaria

  • Kapelaan Kockstraat 50, Steenbergen.
  • Bij Algemene begraafplaats aan de Steenbergseweg, Dinteloord.   
  • Zij-ingang van de H.J. De Doopkerk, Achterstraat 13, Nieuw-Vossemeer   

  Aanpak

  De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

  Kosten

  Er zijn in de gemeente Steenbergen géén kosten verbonden aan het verlenen vaneen vergunning tot opgraving en herbegraving van een overledene.

  Wel zijn er kosten verschuldigd voor de uitvoering van de opgraving en herbestemming (herbegraving/crematie) van de overledene.

  Deze kosten zijn afhankelijk van de plaats (begraafplaats) waar de overledene ligt begraven en de plaats (begraafplaats/crematorium) waar overledene een definitieve bestemming krijgt.

  In onze gemeente (Algemene Begraafplaats, Dinteloord /Steenbergen)) zijn de kosten (tarief 2019) als volgt:

  • Voor het opgraven van een overledene € 913,00
  • Voor het na opgraven weer begraven in een particulier of algemeen graf € 1356,00

   

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen.

  Zo vraagt u zelf de vergunning aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie