As verstrooien

Product informatie

  Omschrijving

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur.

  Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • crematoriumterreinen

  Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

  Kosten

  Kosten in 2024 zijn:

  Asverstrooiing op het strooiveld van de begraafplaats € 158,00

  Asverstrooiing op het strooiveld van de begraafplaats op zaterdag € 278,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl