Kermis organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Voor het organiseren van een kermis moet u een evenementenvergunning aanvragen. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

   

  Omschrijving

  Per kern worden maximaal 2 evenementenvergunningen per jaar verleend voor het organiseren van een kermis.

  Tussen 1 oktober en 15 november van het jaar voorafgaand aan de te organiseren kermis, worden kermisorganisatoren in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een evenementenvergunning in te dienen. 

  Dit gebeurt door middel van een selectieprocedure. Dan wordt beoordeeld welke aanvragen voor een vergunning in aanmerking komen.

  Tussen 1 oktober en 15 november van het jaar voorafgaand aan de te organiseren kermis, worden kermisorganisatoren in de gelegenheid gesteld een aanvraag voor een evenementenvergunning in te dienen.

  Bij meer dan twee aanvragen voor één kern, zal een beoordeling plaatsvinden van de aanvragen.  Dit doet een interne adviescommissie.

  Per kern worden er twee kermisorganisatoren gekozen die de meest volledige kermis aanbieden. De volledigheid bestaat uit het aantal attracties en de variatie aan attracties dat aangeboden wordt.

  Uiterlijk 15 december voorafgaand aan het jaar waarin de kermis zal plaatsvinden, worden de kermisorganisatoren op de hoogte gebracht of de door hen te organiseren kermis uit de aanvragen is gekozen.

  Deze aanvragen  worden volgens de  reguliere evenementenvergunning procedure in behandeling genomen.

  Wanneer er per kern, minder dan twee aanvragen zijn gedaan, kan er op een later moment alsnog een aanvraag voor een evenementenvergunning worden gedaan. waarbij het maximum van 2 kermissen per kern per jaar blijft gelden.

   

  Kosten

  De kosten bedragen in 2024:

  • € 300,00 (evenementenvergunning), een digitale aanvraag is goedkoper. De kosten bedragen dan €270,-

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag, mits deze compleet is.

  Contact

  Voor meer informatie over een specifieke kermis neemt u contact op met de organisatie van de kermis.

  Of met de gemeente.

  Aanpak

  Om de vergunning aan te vragen, vult u het aanvraagformulier evenementenvergunning in.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl