Kermis organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Voor het organiseren van een kermis moet u een evenementenvergunning aanvragen. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

   

  Omschrijving

  U kunt alleen een evenementenvergunning aanvragen als aan u de aanbesteding is gegund en er een huurovereenkomst met u is gesloten.

  De jaarlijkse kermissen in de kernen van Steenbergen zijn gegund aan een kermisorganisator voor de periode van drie jaar. De organisatie van deze kermis dient een evenementenvergunning aan te vragen.  

  Wilt u met een attractie of voedselkraam op een kermis staan? Neem contact op met de organisator van de kermis.

  Kosten

  De kosten bedragen in 2023

  • € 291,00 (evenementenvergunning), een digitale aanvraag is goedkoper. De kosten bedragen dan €262,-
  • Kosten pachtcontract

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag, mits deze compleet is.

  Contact

  Voor meer informatie over een specifieke kermis neemt u contact op met de organisatie van de kermis.

  Neem eerst contact op met de gemeente. U moet de vergunning aanvragen uiterlijk 3 maanden voor de kermis.

  Aanpak

  Om de vergunning aan te vragen, vult u het aanvraagformulier evenementenvergunning in.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl