Nederlandse nationaliteit aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

  Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

  Aanpak

  Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

  Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
  • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
  • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

  Kosten

  Voor de optieprocedure moet u betalen.

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 196,00.
  • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 335,00.
  • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 22.00.

  (tarieven 2021)

  Let op

  Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.

  Termijn

  Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

  Meenemen

  Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf

    (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt)

   • uw geboorteakte
   • bij een naturalisatieverzoek:
    • uw inburgeringsdiploma
    • eventueel uw huwelijksakte
    • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
  • U betaalt bij de aanvraag.
  • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

  Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

  Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.