Recreatiebedrijf beginnen of overnemen

Product informatie

  Omschrijving

  Wie een recreatiebedrijf gaat runnen, moet dat doorgeven aan de gemeente. Gaat u binnenkort bijvoorbeeld een camping, strandtent of hotel beginnen of overnemen? Meld uw bedrijf binnen 3 dagen schriftelijk bij de gemeente. Zorg wel dat de vereiste kampeervergunning of drank - en horecavergunning in orde zijn.

  Aanpak

  Ondernemers die een recreatiebedrijf hebben, moeten de volgende vergunningen hebben:

  • Als u alcohol verkoopt in uw bedrijf: een drank- en horecavergunning.
  • Als u een camping heeft: een kampeervergunning.

  Kosten

  De kosten zijn in 2019: € 484,00.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U meldt uw bedrijf schriftelijk bij de gemeente. Dit moet binnen 3 dagen.

  Contactgevevens bedrijfscontactfunctionaris: Tim van het Hof telefoonnummer: 06-36279952, e-mail: t.vanhetHof@gemeente-steenbergen.nl.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Bedrijfscontactfunctionaris

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  140167

  t.vanhethof@gemeente-steenbergen.nl

  De heer Tim van het Hof

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.