Recreatiebedrijf beginnen of overnemen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een recreatiebedrijf beginnen of overnemen? Meld dit bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wilt u een onderneming opstarten of overnemen binnen de recreatieve sector, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Voorbeelden van een onderneming binnen de recreatieve sector zijn een camping, strandtent, hotel, Bed & Breakfast of alternatieve overnachtingsmogelijkheden.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een recreatiebedrijf zijn onder andere:

  • Als u alcohol verkoopt in uw bedrijf: u heeft een drank- en horecavergunning.
  • Als u een camping heeft: u heeft een kampeervergunning.
  • Als u een gokautomaat in uw bedrijf heeft: u heeft een aanwezigheidsvergunning.

  Kosten

  Voor de opstart van een onderneming moet een exploitatievergunning aangevraagd worden. De kosten hiervan bedragen in 2024 €500,-. Voor zover het gaat om een kleinschalige recreatieve activiteit bedragen de kosten  €250,-

  Houd er rekening mee dat een BIBOB toets onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning.  

  Een recreatiebedrijf beginnen is alleen mogelijk als het omgevingsplan dat mogelijk maakt. Het kan zo zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Daar worden ook kosten voor in rekening gebracht. 

  Contact

  Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Laura van de Goor: bedrijven@gemeente-steenbergen.nl

  Aanpak

  Zo meldt u het beginnen of overnemen van een recreatiebedrijf:

  • U neemt contact op met de gemeente. Doe dit binnen 3 dagen voor het beginnen of overnemen van het bedrijf.
  • U geeft onder andere door:
   • om wat voor bedrijf het gaat
   • waar het bedrijf is gevestigd
   • wanneer u het bedrijf wilt beginnen of overnemen
   • of u alcohol verkoopt in uw bedrijf
   • of u een gokautomaat in uw bedrijf heeft
   • welke vergunningen u heeft

  Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt geen besluit over uw melding. U kunt dus ook geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.