Alcohol schenken en verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

  • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
  • voor slijterijen
  • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

  Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

  • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
  • Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn.
  • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
  • U wilt een gokautomaat plaatsen.

  De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt.

  Aanpak

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
  • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
  • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

  De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

  Kosten

  Kosten in 2019 zijn:

  voor het aanvragen van een vergunning € 484,00 een digitale aanvraag € 436,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

  Contact

  De levertijd is 13 weken.

  Meenemen

  Zo vraagt u een drank- en horecavergunning aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U levert aan:
   • een ingevuld aanvraagformulier
   • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
   • een geldige Verklaring Sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
   • een geldige Verklaring Sociale hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV)
   • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke leidinggevende
   • een geldige Verklaring Sociale hygiëne of geldig Diploma Sociale Hygiëne van elke leidinggevende

  Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond. Bijvoorbeeld of de leidinggevende een strafblad heeft.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.