Alcohol schenken en verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U heeft als ondernemer een alcoholvergunning (vroeger: drank- en horecavergunning) nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

  • voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés
  • voor slijterijen
  • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

  In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

  • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
  • Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn.
  • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
  • U wilt een gokautomaat plaatsen.

  De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een alcoholvergunning aanvraagt. Zo controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de mensen die erbij betrokken zijn.

  Voorwaarden

  U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

  • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
  • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
  • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

  De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
  • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

  Kosten

  De kosten op basis van de legesverordening 2024 zijn:

  • Voor het behandelen van een aanvraag om een vergunning: €500,-
  • Voor het wijzigen van een leidinggevende op een vergunning: €150,-

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U neemt contact op met de gemeente.

  Aanpak

  Zo vraagt u een alcoholvergunning aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U levert aan:
   • een ingevuld aanvraagformulier
   • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
   • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
   • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of bv)
   • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke leidinggevende
   • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of geldig SVH Diploma Sociale Hygiëne van elke leidinggevende

  Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond. Bijvoorbeeld of de leidinggevende een strafblad heeft.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.