Rioolheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  Omschrijving

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het riool. Als eigenaar en gebruiker van woningen en bedrijven moet u deze belasting betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

  De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

  Kosten

  De kosten bedragen in 2023:

  • Eigenaar niet-woning € 113,00
  • Eigenaar woning € 60,00
  • Gebruiker niet-woning € 150,00
  • Gebruiker woning (1 persoon) € 71,00
  • Gebruiker woning (2 of meer personen) € 94,00

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.