Vuurwerk afsteken

Product informatie

  Inleiding

  Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tijdens de jaarwisseling. Professioneel vuurwerk mag u het hele jaar door afsteken. Hiervoor vraagt u een toepassingsvergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  Omschrijving

  Particulieren mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk.

  Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk). 

  U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk. 

  Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij: Vuurwerk, opslag en verkoop

  Aanpak

  De voorwaarden om een toepassingsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
  • Uw bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
  • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

  Termijn

  De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een toepassingsvergunning aan:

  • U neemt contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  • U geeft door:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • eventueel gegevens van uw onderneming
   • gegevens waaruit blijkt dat u de aanvraag voor die onderneming doet
   • een geldig certificaat van vakbekwaamheid
   • informatie over het soort vuurwerk dat u wilt afsteken
   • een verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 6 maanden)

  Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, meldt u dit bij de provincie.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een toepassingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

  Nieuwe Uitleg 1

  Den Haag

  Postbus 16191

  2500 BD Den Haag

  088 - 489 00 00

  lmip@ilent.nl

  Klant Contact Centrum (KCC)

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  Fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl