Afvalcontainer aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk bij een verhuizing uw GFT container om te ruilen voor een kleinere of een grotere.

  Omschrijving

  Huishoudens in de gemeente Steenbergen hebben drie minicontainers aan huis voor het inzamelen van:

  • Groente, Fruit en Tuinafval (GFT, groene deksel)
  • Oud Papier en Karton (OPK, blauwe deksel)
  • Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons(PMD, oranje deksel)

  Er zijn uitzonderingen voor hoogbouw en het buitengebied. Bij hoogbouw streven we ernaar voorzieningen te treffen in de nabije omgeving. Woningen in het buitengebied of op plekken waar het plaatsen van een ondergrondse container in de buurt niet mogelijk is, krijgen een vierde minicontainer voor restafval. Deze minicontainer wordt één keer in de vier weken geleegd. Daarnaast mogen deze huishoudens aangeven of, en zo ja van welke ondergrondse container in een van de kernen zij gebruik willen maken voor het wegbrengen van restafval.

  In het buitengebied hebben inwoners standaard een 240 liter restafvalcontainer. Als u wilt kan deze ook een keer per jaar (gratis) geruild worden voor een tweedehands 140 liter container. De inzamelfrequentie van 1x per maand blijft hetzelfde.

  Containers voor Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons en voor Oud papieren karton zijn enkel verkrijgbaar in 240 liter (groot).

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk bij een verhuizing uw GFT container om te ruilen voor een kleinere of een grotere. Problemen met een van uw containers, deze zijn stuk, beschadigd of niet geleegd? Meld dit dan via ons meldsysteem of bel met 14 0167. Bij een gestolen container dient u aangifte te doen bij de politie. Dit kan ook digitaal. Met een kopie van het proces-verbaal, die u samen met uw aanvraag bij de gemeente indient, ontvangt u gratis een vervangende container.

  De inzamelfrequentie van de papiercontainer is 1x per maand. De container plaatst u op dezelfde locatie als waar u uw gft- en plasticafvalcontainer aanbiedt. De oud papierinzamelaar ledigt de containers in samenwerking met de verenigingen.

  Omwisseling

  GFT container mag u maximaal 1x per jaar (gratis) wisselen van inhoud. U kan dit aanvragen via 140167 of info@gemeente-steenbergen.nl.Bij verhuizingen mag er altijd een omwisseling plaatsvinden.

  Ook mag u uw restafvalcontainer maximaal 1x per jaar (gratis wisselen) van inhoud. Van de kleine minicontainers van 140 liter zijn enkel tweedehands exemplaren beschikbaar. De ledigingsfrequentie voor een kleine container verschilt niet, dit blijft 1x per 4 weken.

  Kosten

  Eenpersoonshuishouding

  €298,00

  keuze: GFT 140 liter of GFT 240 liter

  Meerpersoonshuishouding

  €397,00

  keuze: GFT 140 liter of GFT 240 liter

   (tarief 2021)

  Meenemen

  U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan via info@gemeente-steenbergen.nl of telefonisch via 140167

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie