Afvalcontainer aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk bij een verhuizing uw GFT container om te ruilen voor een kleinere of een grotere.

  Omschrijving

  Huishoudens in de gemeente Steenbergen hebben drie minicontainers aan huis voor het inzamelen van:

  • Groente, Fruit en Tuinafval (GFT, groene deksel)
  • Oud Papier en Karton (OPK, blauwe deksel)
  • Plastic verpakkingen en Drankenkartons (PD, oranje deksel)

  Er zijn uitzonderingen voor hoogbouw en het buitengebied. Bij hoogbouw streven we ernaar voorzieningen te treffen in de nabije omgeving. Woningen in het buitengebied of op plekken waar het plaatsen van een ondergrondse container in de buurt niet mogelijk is, krijgen een vierde minicontainer voor restafval. Deze minicontainer wordt één keer in de vier weken geleegd. Daarnaast mogen deze huishoudens aangeven of, en zo ja van welke ondergrondse container in een van de kernen zij gebruik willen maken voor het wegbrengen van restafval.

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk bij een verhuizing uw GFT container om te ruilen voor een kleinere of een grotere. Problemen met een van uw containers, deze zijn stuk, beschadigd of niet geleegd? Meld dit dan via ons meldsysteem of bel met 14 0167.

  De inzamelfrequentie van de papiercontainer is 1x per maand. De container plaatst u op dezelfde locatie als waar u uw gft- en plasticafvalcontainer aanbiedt. De oud papierinzamelaar ledigt de containers in samenwerking met de verenigingen.

  Kosten

  Pakket keuze bij een Eenpersoonshuishouding

  Pakket 2 GFT 140 liter € 254,00

  Pakket 3 GFT 240 liter € 272,00

  Pakketkeuze bij een Meerpersoonshuishouding

  Pakket 1 GFT 240 liter € 338,00

  Pakket 4 GFT 140 liter € 320,00

  Extra GFT container

  Extra GFT 240 liter € 73,00

  Extra GFT 140 liter € 55,00

   

    

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.