Afvalcontainer aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen kunt u een nieuwe aanvragen via Saver. Ook is het mogelijk bij een verhuizing uw GFT container om te ruilen voor een kleinere of een grotere container.

  Omschrijving

  Huishoudens in de gemeente Steenbergen hebben drie minicontainers aan huis voor het inzamelen van:

  • Groente, Fruit en Tuinafval (GFT, groene deksel)
  • Oud Papier en Karton (OPK, blauwe deksel)
  • Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons (PMD, oranje deksel)

  Er zijn uitzonderingen voor hoogbouw en het buitengebied. Bij hoogbouw (bijvoorbeeld appartementengebouwen) vindt u vaak ondergrondse containers in de omgeving. Woningen in het buitengebied of op plekken waar het plaatsen van een ondergrondse container in de buurt niet mogelijk is, krijgen een vierde minicontainer voor restafval. Deze minicontainer wordt één keer in de vier weken geleegd. Daarnaast mogen deze huishoudens aangeven of zij gebruik willen maken van een ondergrondse container voor het wegbrengen van restafval.

  In het buitengebied hebben inwoners standaard een 240 liter restafvalcontainer. Als u wilt kunt u de container eens per jaar (gratis) ruilen voor een tweedehands 140 liter container. De container wordt één keer per maand geleegd. 

  Containers voor Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons en voor Oud papieren karton zijn enkel verkrijgbaar in 240 liter (groot).

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk bij een verhuizing uw GFT container om te ruilen voor een kleinere of een grotere. Problemen met een van uw containers (stuk, beschadigd of niet geleegd)? Meld dit dan via Saver. Bij een gestolen container moet u aangifte doen bij de politie. Dit kan ook digitaal. Met een kopie van het proces-verbaal, die u samen met uw aanvraag bij de gemeente aanlevert, ontvangt u gratis een vervangende container

  De papiercontainer wordt één keer per maand geleegd. De container plaatst u op dezelfde locatie als waar u uw GFT- en plasticafvalcontainer aanbiedt. De oud papierinzamelaar leegt de containers in samenwerking met lokale verenigingen.

  Omwisseling

  De GFT container mag u maximaal één keer per jaar (gratis) wisselen (van groot naar klein of klein naar groot). U kunt dit aanvragen via Saver. Bij verhuizingen mag er altijd een wisseling plaatsvinden.

  Ook mag u uw restafvalcontainer maximaal één keer per jaar gratis wisselen (van groot naar klein of klein naar groot). Een kleine of grote container wordt niet vaker of minder vaak geleegd door de inzamelaar. 

  Kosten

  Eenpersoonshuishouding

  €308,00

  keuze: GFT 140 liter of GFT 240 liter

  Meerpersoonshuishouding

  €411,00

  keuze: GFT 140 liter of GFT 240 liter

   (tarief 2024)

  Aanpak

  U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan via Saver

  Adressen

  Saver

  Postbus Postbus 1032

  4700 BA Roosendaal

  (0165) 597 777

  info@saver.nl

  Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur

  Gesloten op zater-, zon- en feestdagen

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.