Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Product informatie

  Omschrijving

  Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)  kan in minicontainers met een groen deksel of in één van de verzamelcontainers. We legen de aangeboden minicontainers voor GFT één keer per twee weken. De verwerker van ons afval maakt van dit GFT- afval compost.

  Scheidingstips

  Bekijk een handig overzicht wat wel/niet in de GFT-container mag in de scheidingswijzer.

  Aanpak

  Aanbiedregels minicontainers

  • Zorg dat uw minicontainer op de inzameldag voor 7.30 uur aan de straatkant op de aanbiedplaats (witte stip of witte container aanduiding) staat.
  • Uiterlijk voor 22.00 uur dient de minicontainer op uw eigen terrein te staan.
  • Zet geen afval naast de container, dit neemt de inzamelaar niet mee.
  • De container mag niet zwaarder zijn dan 70 kg.
  • Zorg dat het deksel van de container gesloten is.
  • Het afval niet aanstampen in de container, als het afval klem zit kan de container niet geleegd worden.
  • Verklein grote stukken afval.
  • Deponeer geen warme vloeistoffen in de container, het kunststof kan daardoor worden aangetast.
  • Zet de container bij vorst op een niet al te koude plaats, in ieder geval uit de wind. Dit voorkomt het vastvriezen van afval in de container.

  Wisseling containers

  Inwoners die naar of binnen Steenbergen verhuizen kunnen kiezen uit 2 formaten van de GFT-container, te weten 140 liter of 240 liter.

  Meer informatie