Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Omschrijving

   

   

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Onze afvalstoffenheffing is gebaseerd op basis van één of meerpersoonshuishoudens. Voor de vaststelling van de gezinssamenstelling hanteren we als peildatum 1 januari 2019. Bij een verhuizing hanteren we het moment van inschrijving in het GBA (gemeentelijke basisadministratie).

  Kosten

  Afvalstoffenheffing in 2019

  Eenpersoonshuishouding €267,00

  Keuze GFT 140 liter of GFT 240 liter

  Meerpersoonshuishouding €356,00

  Keuze GFT 140 liter of GFT 240 liter

   

  Meenemen

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie