Brandveilig gebruik van gebouwen

Product informatie

  Inleiding

  Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u een melding doen of vraagt u een vergunning aan. Dit doet u via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gebouw gaat gebruiken.

  Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning gekregen heeft.

  Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de eisen voldoet.

  Kijk voor meer informatie op de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik

  Aanpak

  U doet een melding als:

  • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van brandveiligheid heeft
  • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn
  • u kamers verhuurt aan meer dan 4 personen

  U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
  • u het gebouw op bepaalde manieren risicovol gebruikt

  Kosten

  De kosten voor een aanvraag die betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk is afhankelijk van de oppervlakte van dat bouwwerk. (met een minimum van € 939,00)

  Als het gaat om een wijziging van een bestaande omgevingsvergunning brandveilig gebruik, betaalt u €520,- voor de behandeling van het wijzigingsverzoek.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 6 maanden een besluit. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Een melding wordt binnen 4 weken afgehandeld.

  Contact

  Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. Of kijk op Ondernemersplein.nl.

  Meenemen

  Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. U kunt dit direct doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Bezwaar en beroep

  Het gaat hier om een uitgebreide procedure. U geeft dan eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.