U bent hier: Home » producten » demonstratie of betoging houden

Demonstratie of betoging houden

Omschrijving

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

U moet uw initiatief tenminste 48 uur voor de betoging schriftelijk melden aan de burgemeester.

Aanpak

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Meenemen

Zo meldt u een demonstratie:

 • U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente.
 • U geeft door:
  • de datum van de demonstratie
  • het tijdstip van de demonstratie
  • hoeveel mensen meedoen
  • het doel waarvoor u de demonstratie houdt

Wilt u bijvoorbeeld hard geluid maken, spandoeken ophangen, een podium of kramen plaatsen? Dan heeft u mogelijk ook vergunningen nodig. Neem contact op met de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

tel: 14 0167

fax: (0031) 0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl

Meer informatie

Overige productinformatie