Filmopnamen maken

Product informatie

  Inleiding

  U mag op straat filmen voor een film of televisieprogramma. Voor een kleine productie doet u een melding bij de gemeente. Voor een grote productie vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Overleg altijd met de gemeente over de opnamen.

  Is het een productie met een kleine filmploeg en weinig camera's? Dan doet u een melding bij de gemeente.

  Is het een grote productie met meerdere camera's? Dan moet u een vergunning aanvragen. U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor:

  • het afzetten van straten
  • speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik)
  • het gebruik van uniforms

  U heeft misschien ook nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

  Termijn

  Voor een kleine productie meldt u de opname uiterlijk 2 weken voordat u begint.

  Voor een grote productie vraagt u de vergunning voor de filmopname 8 weken voor u begint aan.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding voor het maken van filmopnamen:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.