Kabels en leidingen aanleggen

Product informatie

  Inleiding

  U wilt kabels en leidingen in de grond wilt aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

  Omschrijving

  Alleen met een instemmingbesluit mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Heeft u als telecommunicatiebedrijf een instemmingbesluit nodig? Dan gelden de regels uit de AVOI hieronder zit de telecommunicatiewet.

  Aanpak

  De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

  • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
   • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
   • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.