Milieumelding doen

Product informatie

  Inleiding

  Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende. Dit doet u via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een melding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

  Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, hebben altijd een omgevingsvergunning nodig.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u via het Omgevingsloket.

  Kosten

  Een melding doen kost niets.

  Let op

  Heeft u in 2023 een melding gedaan? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Termijn

  Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

  Aanpak

  Zo doet u een melding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens u moet doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
   • een akoestisch rapport
   • een bodemonderzoeksrapport
   • een geurrapport
   • een energierapport

  Geeft de vergunningcheck aan dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kan dit ook via het Omgevingsloket.

  Bezwaar en beroep

  Op een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.