Seksbedrijf beginnen of overnemen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een seksbedrijf wilt beginnen, moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld:

  • seksbioscoop
  • bordeel
  • escortbedrijf
  • parenclub

  Wijzigt er iets in uw seksbedrijf? Komt er bijvoorbeeld een nieuwe beheerder? Meld dit bij de gemeente. Ook als u stopt met uw bedrijf moet u een melding doen. Neemt een ander uw bedrijf over? De nieuwe eigenaar mag niet uw vergunning overnemen. De nieuwe eigenaar moet zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente.

  Op uw vergunning staat hoelang het geldig is. Verloopt de vergunning? Vraag verlenging aan bij de gemeente. Doe dit 12 weken voor de vervaldatum.

  Aanpak

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
  • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
  • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan of in de beheersverordening.
  • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

  De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen.

  Kosten

  Kosten voor het aanvragen van een vergunning in 2019 zijn: € 484,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om een vergunning voor een seksbedrijf aan te vragen, heeft u nodig:

  • gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder: 
   • de persoonsgegevens
   • een kopie van het identiteitsbewijs
   • de verblijfstitel
  • het adres van het seksbedrijf en de eventuele seksinrichting
  • het telefoonnummer dat in advertenties wordt gebruikt
  • een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst
  • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf
  • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie
  • een bedrijfsplan

  Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor uw seksbedrijf? Of is een vergunning voor uw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit aan in uw aanvraag.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie