Seksbedrijf beginnen of overnemen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een seksbedrijf wilt beginnen, moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld:

  • seksbioscoop
  • bordeel
  • escortbedrijf
  • parenclub

  Wijzigt er iets in uw seksbedrijf? Komt er bijvoorbeeld een nieuwe beheerder? Meld dit bij de gemeente. Ook als u stopt met uw bedrijf moet u een melding doen. Neemt een ander uw bedrijf over? De nieuwe eigenaar mag niet uw vergunning overnemen. De nieuwe eigenaar moet zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente.

  Op uw vergunning staat hoelang het geldig is. Verloopt de vergunning? Vraag verlenging aan bij de gemeente. Doe dit 12 weken voor de vervaldatum.

  Aanpak

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
  • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
  • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan of in de beheersverordening.
  • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

  De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen.

  Kosten

  Kosten voor het aanvragen van een vergunning in 2019 zijn: € 484,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om een vergunning voor een seksbedrijf aan te vragen, heeft u nodig:

  • gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder: 
   • de persoonsgegevens
   • een kopie van het identiteitsbewijs
   • de verblijfstitel
  • het adres van het seksbedrijf en de eventuele seksinrichting
  • het telefoonnummer dat in advertenties wordt gebruikt
  • een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst
  • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf
  • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie
  • een bedrijfsplan

  Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor uw seksbedrijf? Of is een vergunning voor uw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit aan in uw aanvraag.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie