Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen hebt. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

  Omschrijving

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

  Voor vrijwilligers soms een gratis Verklaring omtrent Gedrag.

  Werkt u als vrijwilliger met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking dan is het mogelijk om een gratis verklaring omtrent gedrag aan te vragen.

  Daarvoor moet de vrijwilligersorganisatie wel zijn aangemeld bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De verklaringen omtrent gedrag moeten rechtstreeks digitaal worden aangevraagd bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG).

  Hoe het aanmelden van een organisatie en een digitale aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag in zijn werking gaat, kunt u lezen via onderstaande linken.

  Meer informatie is te vinden op onderstaande linken:

  https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/#titel

  https://www.gratisvog.nl/

   

   

  Aanpak

  U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justis.

  Kosten

  De kosten bedragen in 2018 € 41,35

  Termijn

  Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

  Meenemen

  Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

  • Vraag na bij de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten.
  • U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
  • Log in met uw DigiD.
  • Controleer uw gegevens.
  • U betaalt de VOG online met iDEAL.
  • U krijgt de VOG thuis gestuurd.

  Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan ontvangt u het juiste aanvraagformulier van de organisatie.

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
  • U betaalt de VOG bij de aanvraag. 
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
  • U krijgt de VOG thuis gestuurd.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

  Adressen

  Justis, afdeling COVOG

  Postbus 16115

  2500 BC Den Haag

  frontdesk.justis@minvenj.nl

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Ministerie van Justitie

  070 - 370 6125