Vooraanvraag omgevingsvergunning

Product informatie

  Inleiding

  In een vooraanvraag bespreekt u met de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooraanvraag aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wilt u weten of uw plannen haalbaar zijn? Daar kunt u achter komen met een vooraanvraag omgevingsvergunning. U laat dan bij de gemeente toetsen of uw plan haalbaar is, vóórdat u het plan tot in detail uitgewerkt heeft. Het voorkomt onnodige vertraging en kosten bij het definitief aanvragen van u omgevingsvergunning.

  Welke onderdelen bekijkt de gemeente bij een vooraanvraag? De gemeente bekijkt of uw plannen voldoen aan het omgevingsplan en zo niet, of een afwijking van het omgevingsplan mogelijk is. Ook wordt bekeken of uw plannen voldoen aan het welstandsbeleidsplan. U ontvangt als resultaat van de vooraanvraag een brief of uw plannen haalbaar zijn. Voor de vooraanvraag worden leges (kosten) berekend. Indien het voor de behandeling van het vooraanvraag noodzakelijk is om extern advies te vragen, worden de kosten hoger. De basis hiervoor is opgenomen in de legesverordening. Om de vooraanvraag in te dienen kunt u gebruik maken van het daarvoor opgestelde formulier.

   

  Voorwaarden

  De gemeente controleert of uw project haalbaar is.

  Kosten

  De kosten van een vooraanvraag (omgevingsoverleg) zijn afhankelijk van de vraag of een externe toetsing aan de welstandcriteria nodig is en of het plan op de integrale omgevingstafel behandeld moet worden. Het minimumbedrag is € 250,00. (tarief 2024)

  Termijn

  De termijn van behandeling is afhankelijk van de complexiteit van uw vooraanvraag. Meestal heeft u binnen maximaal vier weken een inhoudelijke reactie. Mocht dat niet lukken dan laten wij u dat weten.

  Aanpak

  Op de volgende manier dient u een vooraanvraag omgevingsvergunning in:

  Download het formulier en vul dit volledig in. Stuur het formulier met de bijlagen naar info@gemeente-steenbergen.nl. U mag het formulier ook per post opsturen of in het gemeentehuis afgeven. De voorkeur heeft het dat u de vooraanvraag mailt. We werken zoveel mogelijk digitaal.

  De gemeente werkt vanuit een gedachte dat wij graag samen met u, uw plannen mogelijk maken. Soms komt ook voor dat een plan niet voldoet en we niet van de regels af kunnen wijken. In dat geval vertellen wij u ook waarom iets niet kan. Maar de insteek is dat we met u meedenken.

  Bezwaar en beroep

  Een vooraanvraag omgevingsvergunning is geen formeel besluit. U kunt dus ook geen bezwaar maken tegen de uitkomst hiervan. Dat kan alleen tegen een formele vergunningaanvraag.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.