Campagne voeren voor verkiezingen Europees Parlement

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u voor uw politieke partij campagne voeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement? Dan moet u voor een aantal campagnemiddelen eerst toestemming vragen. Dit doet u bij de gemeente waar u de campagne wilt voeren.

  Omschrijving

  De gemeente organiseert de verkiezingen. U kunt voor uw politieke partij een verkiezingscampagne houden. Dan moet u zich aan regels van de gemeente houden, bijvoorbeeld voor:

  • het aanplakken van verkiezingsposters
  • het ophangen van spandoeken
  • het plaatsen van kraampjes
  • het rondrijden met een geluidswagen
  • het werven van leden

  Voor een aantal campagnemiddelen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de gemeente. Andere middelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het voeren van een campagne voor verkiezingen zijn onder andere:

  • U houdt geen acties in het stemlokaal of in de directe omgeving daarvan op de dag van de verkiezingen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar  verkiezingen@gemeente-steenbergen.nl.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning of ontheffing aan voor het voeren van een verkiezingscampagne:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • voor welke verkiezingen u campagne wilt voeren
   • voor welke partij u campagne wilt voeren
   • waar en hoe u campagne wilt voeren
   • wanneer en hoe laat u campagne wilt voeren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.