Een klein evenement organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een klein evenement is een evenement dat weinig overlast geeft. U meldt het evenement uiterlijk 2 weken van tevoren bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u geen evenementenvergunning nodig.

  Omschrijving

  Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U meldt een klein evenement bij de gemeente.

  Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

  • u veroorzaakt geen geluidsoverlast
  • er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
  • hulpdiensten hebben vrije doorgang

  Er is sprake van een klein evenement als:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen*;
  • Het evenement vindt plaats tussen 09:00 uur en 23:00 uur;
  • Er geen muziek wordt gespeeld voor 09:00 uur of na 23:00 uur. En op zondag voor 13:00 uur of na 23:00 uur;
  • Het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB (A) en 83 dB (c) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
  • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten;
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50m2 per object en zich hier minder dan 50 personen gelijktijdig in/op verblijven;
  • Er een organisator is; en
  • De organisator ten minste 14 dagen voor het evenement daarvan schriftelijk melding doet aan de burgemeester.
  • Het geen vechtsportwedstrijden of -gala’s is. Dus geen kooigevechten, kickboksevenementen, freefightevenementen en daarmee vergelijkbare activiteiten en al dan niet in wedstrijdverband georganiseerde evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is.
  • Het geen evenement is die valt binnen de categorieën evenementen die door de burgemeester zijn aangewezen. 

  * Dit aantal heeft betrekking op het gehele evenement en niet per dag. Als het evenement meerdere dagen plaatsvindt, moet u alleen een melding doen als het totaal aantal aanwezigen van het evenement, verspreid over meerdere dagen, minder dan 250 is en aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

  Als er niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden en er is sprake van een evenement, moet u een evenementvergunning aanvragen. 

  Voorwaarden

  Vanwege het coronavirus mogen eendaagse evenementen alleen onder strikte voorwaarden. Wat deze voorwaarden zijn leest u op Rijksoverheid.nl.

  Kijk voor alle voorwaarden op het meldformulier. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan organiseert u een groot evenement. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

  Kosten

  Een evenement melden is gratis.

  Termijn

  De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

  Contact

  Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

  Aanpak

  Zo organiseert u een klein evenement:

  • u meldt uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente
  • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement

  Misschien moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie