Festiviteit horeca organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren, zoals een feest of een muziekoptreden. Dit mag een paar keer per jaar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

  De gemeente heeft openingstijden bepaald voor horecabedrijven. Wilt u een keer langer openblijven met een festiviteit? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dat betekent dat u de gemeente vraagt of u voor 1 keer langer open mag blijven.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van een eenmalig feest of evenement zijn:

  • U organiseert hoogstens 12 keer per jaar een festiviteit of evenement met
   • luide muziek
   • langere openingstijden
  • U houdt zich aan de geluidsregels van de gemeente.
  • U voorkomt zoveel mogelijk dat geluid naar buiten komt:
   • u houdt tijdens het feest of evenement de ramen dicht
   • ook de deuren houdt u zoveel mogelijk dicht

  Kosten

  Er zijn geen kosten voor het melden van een festiviteit.

  Termijn

  Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 2 weken van tevoren.

  De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag voor een latere sluitingstijd. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

  Aanpak

  Zo meldt u een festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen en of u een ontheffing nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
  • Log in.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe u heeft overlegd met omwonenden en wat u met hun ideeën heeft gedaan
   • wanneer u de festiviteit wilt organiseren
   • tot hoe laat de festiviteit duurt

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

  Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.