Festiviteit horeca organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren, zoals een optreden van een band. Dit mag een paar keer per jaar. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

  De gemeente heeft openings- en sluitingstijden vastgelegd voor horecagelegenheden. Wilt u een keer langer open blijven met een festiviteit? Dan kunt u een ontheffing hiervoor aanvragen.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van een eenmalig feest of evenement zijn:

  • u organiseert hooguit 12 per jaar een feest of evenement met
   • luide muziek
   • langere openingstijden
  • u houdt zich aan de geluidsregels van de gemeente
  • u voorkomt zoveel mogelijk dat geluid naar buiten komt:
   • u houdt tijdens het feest of evenement de ramen gesloten
   • ook de deuren houdt u zoveel mogelijk gesloten

  Kosten

  Er zijn geen kosten voor het melden van een festiviteit.

  Termijn

  Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 2 weken van tevoren.

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw ontheffingsaanvraag voor een latere sluitingstijd. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo meldt u een incidentele festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen en of u een ontheffing nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • hoe u heeft overlegd met omwonenden en wat u daarmee heeft gedaan
   • wanneer u de festiviteit wil organiseren
   • tot hoe laat de festiviteit duurt

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.