Alcohol tijdelijk schenken

Product informatie

  Inleiding

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn. 

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

  Aanpak

  De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
   • minimaal 21 jaar oud is
   • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)
  Het verkoop van zwak alcoholische dranken mag alleen plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van een persoon die minimaal 21 jaar oud is. Daarnaast moet deze persoon voldoende kennis en inzicht hebben op het gebied van sociale hygiëne. U kunt deze ontheffing bij de gemeente aanvragen. U doet dit meestal samen met een vergunning voor het organiseren van een evenement.

  Kosten

  Een ontheffing kost in 2019: € 97,00 en bij digitale aanvraag € 87,00

  Termijn

  De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
   • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken
   • de gegevens van de leidinggevende

  Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraagt u de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

  U kunt het formulier bij de gemeente opvragen of downloaden, invullen en afdrukken.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie