Alcohol tijdelijk schenken

Product informatie

  Inleiding

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
   • minimaal 21 jaar oud is
   • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)
  Het verkoop van zwak alcoholische dranken mag alleen plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van een persoon die minimaal 21 jaar oud is. Daarnaast moet deze persoon voldoende kennis en inzicht hebben op het gebied van sociale hygiëne. U kunt deze ontheffing bij de gemeente aanvragen. U doet dit meestal samen met een vergunning voor het organiseren van een evenement.

  Kosten

  U betaalt € 97,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2023).

  Termijn

  De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
   • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken
   • de gegevens van de leidinggevende

  Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraagt u de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.